Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Myndigheten framför inte enbart tveksamhet till konflikten med fästningen, utan även planens störning gentemot kallbadhuset och varmbadhuset, som speglar Varbergs bad och kurortshistoria, skriver debattörerna. Bild: Göran Odefalk
Myndigheten framför inte enbart tveksamhet till konflikten med fästningen, utan även planens störning gentemot kallbadhuset och varmbadhuset, som speglar Varbergs bad och kurortshistoria, skriver debattörerna. Bild: Göran Odefalk

Politisk prestige i frågan om Västerport!

Genom att överklaga beslutet hoppas politikerna förmodligen på att vinna frågan som om det vore en tävling om att slutligen få rätt, skriver Ingela Svensson (V) Björn Mellquist (V) och Marie Lindén (V).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Att få igenom sin vilja verkar gå före både förnuft och acceptans. Kommunstyrelsens beslut om att överklaga Mark och miljödomstolens dom visar på både trots och respektlöshet gentemot flertal professioner som tydligt pekar på bristande hänsyn mot andra intressen i ett mycket känsligt kulturhistoriskt värdefullt område.

Genom att överklaga beslutet hoppas politikerna förmodligen på att vinna frågan som om det vore en tävling om att slutligen få rätt. De fortsätter att blunda för den massiva kritik som framförts mot planförslaget.

Skäl till överklagan anses vara domens otydlighet, och dess bristande vägledning i hur Västerport ska gestaltas. Kommunstyrelsen ifrågasätter även domens tydliga ställningstagande kring Varbergs riksintressen och kultur- och miljövärden.

Ett mer tydligt domstolsbeslut är svårt att hitta. Detaljplanen strider mot ett flertal viktiga hänsynstaganden så som kommunens översiktsplan samt delar av plan- och bygglagen.

Att därtill åsidosätta de instanser som under resans gång har påvisat planens olämplighet är nonchalant. Kulturmiljö Halland har vid fyra tillfällen framfört kritik mot detaljplanen, Länsstyrelsen har i utlåtande ställt sig negativa, även diverse konsultföretag på uppdrag av kommunen, har påvisat intressekonflikter på en rad områden.

Vänsterpartiet anser att domstolen väl har motiverat sitt ställningstagande. Myndigheten framför inte enbart tveksamhet till konflikten med fästningen, utan även planens störning gentemot kallbadhuset och varmbadhuset, som speglar Varbergs bad och kurortshistoria. Societetshuset med tillhörande park och Platsarna med sin historia från tidigt 1600-tal, samt den kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid Sjöallén lyfts fram.

Vänsterpartiet anser att den kritik som domstolen framfört är så väl motiverad att domen inte borde ha överklagats. Vi anser att kommunstyrelsen skulle ha tagit. till sig kritiken och rättat sig efter domen.

Det enda rätta vore att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan över Västerport som tar hänsyn till omkringliggande kulturmiljöer, rättar sig efter kommunens översiktsplan, lyssnar på medborgares synpunkter och där förslaget om ett 14 våning högt hotellbygget har utgått. Att överklaga domen betyder bara att processen kommer att dra ut ännu mer på tiden. Rätt utformad kommer Västerport att bli en fin stadsdel i Varberg!

Ingela Svensson (V)

Björn Mellquist (V)

Marie Lindén (V)

Varberg