Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är dags att Varberg sällar sig till den krets av moderna städer som leder genomfartstrafik bort från stadskärnorna, skriver insändarskribenten.
Det är dags att Varberg sällar sig till den krets av moderna städer som leder genomfartstrafik bort från stadskärnorna, skriver insändarskribenten.

Planera för en hållbar trafiklösning i Varberg

Stenkil (M) hellre lyssnar till näringsidkare i Gallerian än boende i ett 40-tal lägenheter.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Vi skall inte skapa en ny barriär på gamla spåret”

Vi är många som finner det märkligt att kommunstyrelsens ordförande debatterar ett politiskt förslag på insändarplats innan remisstiden ens har gått ut och dessutom fastslår att beslutet i praktiken redan tagits.

A-C Stenkil (M) vill inte ha en bilväg genom Platsarna, Hästhaga och Kurtinen. Men det är tydligen helt OK med en genomfartsled på Bäckgatan med sina många lägenheter, P-hus och tung godshantering.

Detta märkliga förslag flyttar en krånglig trafiksituation på Västra Vallgatan till kaotisk sådan på Bäckgatan. Det viktigaste verkar vara att till varje pris avlasta Västra Vallgatan. Kommunens arbetsutskott sägs vara övertygade, uppenbarligen utan att ha lyssnat på så kallad medborgardialog eller remissomgång som pågår. De har i så fall i likhet med kommunens projektgrupp glömt att besöka den aktuella platsen och därmed förstått konsekvenserna när det gäller trafik, miljö och personsäkerhet för de boende. Att A-C Stenkil hellre lyssnar till näringsidkare i Gallerian än boende i ett 40-tal lägenheter, varav en stor andel är äldre och handikappade, må så vara, men att de flesta politiker köper detta är svårt att tro.

A-C Stenkil listar ett antal fördelar med förslaget. Men dessa gäller i än högre grad om man låter trafiken fortsätta som idag. Dessutom undviker man då alla de stora nackdelar som kaoset på Bäckgatan skulle leda till. Gång- och cykelvägen blir också intakt hela vägen från Södra Hamnvägen och söderut.

Men viktigast: Denna lösning öppnar för att på sikt förbättra hela trafiksituationen i centrala Varberg där genomfartstrafiken elimineras. Att då anlägga en bilväg längs med en del av det gamla spåret och dra upp trafiken på en redan idag hårt trafikerad stadsgata ter sig minst sagt bisarrt.

Vi skall inte ”berika” staden med genomfartstrafik utan skapa en modern och verkligt hållbar trafiklösning.

Det är dags att Varberg sällar sig till den krets av moderna städer som leder genomfartstrafik bort från stadskärnorna.

Göthe Wallin

LÄS OCKSÅ: Vi ska inte skapa en ny barriär på gamla spåret