Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Eva Pehrsson-Karlsson (C). Bild: Annika Karlbom

Peder skrivares gymnasieskola är en skola att vara stolt över

Viktigt med samordning mellan olika verksamheter.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar på "Alliansens budget hindrar gymnasiets utveckling"

”Utbildning och insatser som leder till arbete, studier och goda möjligheter att försörja sig” är ett av utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens mål.

I praktiken betyder detta att vi övergripande måste se till att samordning sker mellan de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområden. Den enskilde ska få hjälp och stöd i sina val och se möjligheterna, och övergången från grundskola till gymnasium ska förberedas med noggrannhet.

Peder Skrivare gymnasieskola är en skola att var stolt över. För måttet gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år har Varberg en positiv trend och högre måluppfyllelse än liknande kommuner, länet och rikets alla kommuner.

Eleverna har en genomsnittlig betygspoäng i nivå med liknande kommuner.

En hög andel av personalen har legitimation och trivselenkäter visar goda resultat.

Över 90 procent som avslutade yrkesprogram våren 2019 gick direkt ut i arbete efter avslutade studier.

Individuell bedömning måste göras för de elever som har behov av särskilt stöd. Det förebyggande arbetet måste alltid ligga i framkant.

Att arbeta med och för dessa elever är ingenting nytt, utan sker i skolans verksamhet som en naturlig del. På Peder Skrivares skola har under hösten 2019 startats upp ett specialpedagogisk team, vars arbete bland annat riktar sig till elever med NPF. Viktigast är att bedömningar görs kring den enskilde individens behov.

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fyllt 20 år, fullgjort sin skolplikt men inte fullföljt sin gymnasieutbildning. Skolan söker aktivt upp dessa ungdomar för att stötta eleven till fortsatta studier.

Nämnden har tagit fram en behovsanalys kring framtidsbehoven för gymnasieundervisning i Varberg. I en växande kommun ska vi erbjuda utbildning för eleverna. Vi har utmaningar, men att beskriva detta enbart negativt stämmer inte med den bild vi i Alliansen har.

Vi fattade för ett år sedan i kommunen ett enigt beslut kring ny nämnds-och förvaltningsorganisation. Den främsta anledningen var en tro på att samverkansmöjligheterna ska öka i en nämnd med ansvar för gymnasium, Campus och Arbetsmarknadsenhet/Vuxenutbildning. I detta finns vinster för den enskilde individen, men också ekonomiskt.

När man läser S-insändaren kan man få intrycket, att de i årets budget satsade 11 miljoner mer än Alliansen. Så var inte fallet.

För Alliansen i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden

Eva Pehrsson-Karlsson (C)

ordförande