Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det finns bara en väg att följa, den hållbara vägen – den som förlitar sig på förnybar energi och evig el via sol, vind, vatten och biobränsle. Bild: Ness, Jan Kåre

Paradigmskiftet i energisektorn är ett faktum

Det finns bara en väg att följa, den hållbara vägen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Det råder ett paradigmskifte inom energisektorn! Allt fler krafter blickar framåt, genom nya glasögon mot det självklara – det förnybara. Allt färre tror att kärnkraft är den mest hållbara och långsiktiga lösningen på vår energiförsörjning.

Uran är inte förnybart utan en ändlig resurs, som följaktligen kommer att ta slut. Kärnkraft är inte koldioxidneutral. Byggnader, transporter, utvinning och slutförvaringen av bränsle tar energi i anspråk som påverkar miljön och klimatet – och kan därför inte anses koldioxidneutralt.

Ansvaret för kommande generationer är dock det viktigaste argumentet för att verka mot kärnkraft. Med vilken rätt kan nuvarande generationer påverka mänskligheten upp till 100 000 år? Det motsvarar i storleksordningen 10 istider, ett hissnande tidsperspektiv!

Paradigmskiftet är ett faktum där fler och fler ser energisituationen med nya insikter. Nya förutsättningar ger oss nya möjligheter att uppnå en hållbar energiförsörjning, utan att försaka välfärd eller att det skulle ske till orimliga kostnader.

Sverige har goda möjligheter att ställa om till en 100-procentig, hållbar energiförsörjning. Redan i dag står det förnybara biobränslet för ungefär en tredjedel av vår totala energianvändning. Vattenkraften klarar cirka hälften av vår elförsörjning och snart bidrar vindkraften med upp till en fjärdedel av vårt elbehov.

Och solenergin låter sig inte vänta! Visserligen är bidraget blygsamt just nu men redan inom ett år beräknas solceller bidra med upp till 1 procent av Sveriges elbehov. Inom en överskådlig tid kommer solenergin att täcka 10 procent av landets värmebehov (motsvarande 10 TWh solvärme) och 10 procent av vårt elbehov (motsvarande 14–15 TWh solel).

Vid sidan av den förnybara energins framväxt finns stora möjligheter att energieffektivisera, samtidigt som dagens digitala möjligheter kan styra bort effekttoppar. Att energieffektivisera och kapa effekttoppar är viktiga insatser för att klara omställningen.

Det finns bara en väg att följa, den hållbara vägen – den som förlitar sig på förnybar energi och evig el via sol, vind, vatten och biobränsle. En energiomvandling som jobbar med naturens resurser och inte mot. Pågående omställning är inte bara nödvändig utan också lönsam och skapar nya tillväxtmarknader och sysselsättning. Dessutom är det väldigt kul!

Lars Andrén