Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Grönytor kommer på slutet av byggprocessen. Bild: Maria Gredeskog

Området kommer bli grönare när allt är färdigbyggt

De gröna ytorna kommer ofta sist i byggprojektet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Träden blev till grus

Tack för dina synpunkter och ditt engagemang för hållbarhet i det växande Varberg.

Som kommun arbetar vi målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling, där våra politiskt beslutade hållbarhetsmål är vägledande i allt från mål till genomförande. Vi arbetar med hållbarhet utifrån tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social.

I vårt arbete med strategier, översiktsplaner och detaljplaner skapar vi förutsättningar för kommunens invånare att göra hållbara val. Vi ställer också krav på de företag som ska bygga nya områden.

Vi är rädda om våra resurser och planerar nya områden nära befintliga vägar, ledningsnät och kommunal service. På så vis skyddar vi värdefull jordbruksmark, naturmiljö och de gröna ytorna i staden.

I vår planering tar vi hänsyn till att det ska vara lätt att resa hållbart, med cykel eller kollektivtrafik, i trygga trafikmiljöer. Vi strävar också efter att skapa god tillgång till energieffektiva och sunda bostäder samt bostadsområden med en stor mångfald och blandning av åldrar. Viktigt för folkhälsan och den sociala hållbarheten är också att planera för närhet till natur samt trygga och attraktiva mötesplatser. När planeringsdelen är avslutad tar sedan de aktörer som äger marken vid, och genomför byggnationen utifrån planeringsunderlagen. Kommunen bygger oftast ut gator och allmänna platser och olika byggaktörer bygger ut bostäder och verksamheter inom tomtmarken.

När nya områden växer fram behövs upplagsytor för sten, grus och asfalt och på grund av detta kommer de gröna ytorna oftast sist i byggskedet. Området i Träslöv vid Arboretum kommer därför att bli grönare när allt är färdigbyggt.

Det är svårt att här svara på alla dina frågor. Du är varmt välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ha mer information och tillgång till de utredningar som legat till grund för detaljplanen i området Träslöv Arboretum.

Kristina Hellerström

avdelningschef mark och exploatering, samhällsutvecklingskontoret

Claus Pedersen

planchef, stadsbyggnadskontoret

Varbergs kommun