Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Nytt boende behövs i en snar framtid

Att privata entreprenörer driver vård ser vi som ett bra alternativ.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

till Per Svensson (S) och Kerstin Rosell (S).

Ja, vi är överens om att antalet äldre ökar och att följden blir att behov av olika typer av anpassade boenden också ökar. Att kommunens ekonomi är begränsad verkar däremot varar en ny insikt för S! I budgetsammanhang förefaller det snarare finnas pengar till både det ena och andra som exempelvis fria bussresor för pensionärer.

Att objektsupphandla i detta fall äldreboende, skulle vara kostnadsdrivande finns inga belägg för, snarare tvärt om. Genom att snabba upp processen kan nytt boende stå klart inom några år.

Ett boende av denna storlek behövs för att våra äldre med företrädesvis demensdiagnoser inte skall tvingas hamna i kö. Att privata entreprenörer driver vård ser vi som ett bra alternativ, då vi i Falkenberg har goda erfarenheter av externa vårdgivare. Självklart skall kvalitetskontroller som sker inom övriga vårdboende såväl privat som offentligt drivna ske även här, en garant för insyn och påverkansmöjlighet från oss beställare av vård och omsorg. Upphandlingskraven är formulerade så att kvalitet bedöms som särskilt viktig, och självklart gäller arbetsmarknadens spelregler här som inom övrig arbetsmarknad.

Att göra jämförelse med Nya Karolinska är som David och Goliat, eller myran och elefanten en helt orealistisk jämförelse. Vi ser ingen fara i att objektsupphandling skall vara dålig för personal och ekonomi, vi ser att det kommer att gynna kommunens äldre och deras närstående genom att fler platser kan erbjudas. Centerpartiet tar ansvar för kommunens ekonomi och att byggnation sker i takt med behoven, i detta fall boende för äldre med demensdiagnos.

Centerpartiets representanter i socialnämnden i Falkenberg:

Monica Hansson (C)

Maria Larsson (C)

Bengt Mård (C)

Shlomo Gavie (C)