Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Utkikstornet i varberg, lassabackadeponin, White Arkitekter AB, Mattias Lind, Naturum

Nya utsiktstornet ska inte störa fågellivet

Varbergs kommun svarar på Naturskyddsföreningens insändare om att det nya utsiktstornets placering är olycklig och olämplig.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar på ”Olämpligt med tio meter högt utsiktstorn på Lassabackaberget

Genom att sluttäcka den gamla soptippen skyddar vi människor och miljö. Ovanpå sluttäckningen byggs ett nytt attraktivt naturområde med hög biologisk mångfald. Sluttäckningen av Lassabackadeponin är ett stort miljöprojekt. Tillsammans med Naturum hoppas vi att det nya naturområdet kommer att öka intresset för naturen och ett ökat intresse kommer att gynna fågellivet på sikt. Det nya naturområdet kommer att innehålla backsvalebrink, insektshotell, blomsterängar, bärbuskar och solrosfält som gynnar fåglarna genom att erbjuda antingen boendeplats eller mat.

Det nya utsiktstornet ska bli ett landmärke för platsen och locka fler människor. Läget för det nya tornet har valts mot bakgrund av att besökarna ska få en naturupplevelse samtidigt som avstånden till naturreservatet och den framtida våtmarken är tillräckliga för att inte störa fågellivet. Tornet ligger utanför naturreservatet och strandskyddsområdet och området är inte ett häckningsområde för fåglar. Det tidigare fågeltornet stod inne i naturreservatet i ett häckningsområde.

I tävlingsjuryn för utsiktstornet har kommunekologen samt representant för Varbergs ornitologiska förening varit med och båda har gjort bedömningen att placeringen är lämplig. Vi har ansökt om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken hos Länsstyrelsen som kommer att utreda och pröva tornet enligt gällande lagstiftning. Länsstyrelsen är reservatsförvaltare för Getteröns fågelreservat och Natura 2000-område.

När det gäller det nya hotellet i Västerport ska det byggas på den tomt, där det tidigare stod en hög silobyggnad. Självklart måste man vara noggrann när det gäller den framtida utformningen av hotellets fasad och fönster.

Vi välkomnar dialog och som förening har ni varit med i designdialogen kring utformningen av det framtida naturområdet och inbjudna till samrådet för Västerport etapp 1. Därtill träffas vi regelbundet i Naturumrådet.

Lina Gyllensvärd

projektledare för sluttäckning och utformning av Lassabackadeponin

Maria Hagelberg

projektledare för Västerport

Varbergs kommun