Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige. Bild: Gorm, Kallestad

Nu tar vi nästa viktiga steg för att stoppa barnäktenskap

En stor seger för barnens villkor och frihet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Det gäller lika mycket för de som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit. Det är för oss moderater en självklarhet att barn inte ska vara gifta i Sverige.

Migrationsverket slog larm 2016 om att de hade identifierat minst 132 barn som själva lämnat uppgifter om att de är gifta i samband med asylansökan. Samtidigt är det här ett allvarligt problem som är svårt att ta greppa omfattningen av givet att det finns ett stort mörkertal.

Alliansregeringen genomdrev en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång. Bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång. Det innebär att även press från föräldrar eller släktingar idag omfattas av strafflagstiftningen. Det blev även straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång. Alliansregeringen tog dessutom bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig.

Det har dock uppdagats att det funnits vissa svagheter i regelverket. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands. Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning när vigseln skedde. Många flyktingbarn som gifts bort i hemlandet har därför ansetts fortfarande vara gifta när de sökt asyl här i Sverige. Det här är något som Moderaterna länge pekat på är helt oacceptabelt.

Under den föregående mandatperioden har Moderaterna pressat regeringen att vidta åtgärder för att lagstiftningen ska vara heltäckande. Det är uppenbart att den rödgröna regeringen inte prioriterat frågan, och varit senfärdiga med att presentera ett lagförslag.

Lagförslaget om ett totalförbud mot barnäktenskap som till slut har presenterats blir nu verklighet. Det är beklämmande att det har tagit så pass lång tid, men Moderaterna gläds åt att den skärpta lagstiftningen nu förverkligas och att vårt arbete har gett utdelning. Förbudet mot barnäktenskap kommer nu gälla oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna är under 18 år.

Det här är en stor seger för barnens villkor och frihet. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn, utan undantag. Om detta ska det inte råda någon tvekan – barnäktenskap accepteras inte i Sverige.

Jörgen Warborn (M)

Riksdagsledamot