Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Ett färdigställande av Kattegattleden vore en efterlängtad åtgärd, skriver debattörerna.
Ett färdigställande av Kattegattleden vore en efterlängtad åtgärd, skriver debattörerna.

Nu är det läge att investera i Sverige

Covid-19 kommer att slå betydligt hårdare mot svensk ekonomi än vad man befarade.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Nu är läge att investera i Sverige. Under våren har mycket gjorts för att rädda jobb och företag. De finanspolitiska stimulanspaketen som hittills presenterats måste nu förstärkas med konkreta investeringar som kan bidra till att underlätta en återstart av ekonomin.

Nyligen presenterade Konjunkturinstitutet med ny konjunkturbild. KI:s uppdatering visar att covid-19 kommer att slå betydligt hårdare mot svensk ekonomi än vad man befarade så sent som i slutet av mars. Läget är allvarligt, därför måste vi agera. Det är företagen som är grunden för vår välfärd. Höga ambitioner med välfärden bygger på att fler människor arbetar. Utan företag stannar Sverige och även Halland. Under våren har det presenterats flera stödpaket för att rädda jobb och företag. Men dessa reformer räcker inte! De stimulanspaketen som hittills presenterats måste nu förstärkas med konkreta investeringar. Låt de statliga bolagen investera. I coronapandemins spår minskar nu statliga bolag underhållsinvesteringar. Staten bör agera. Liberalerna är beredda att tillfälligt sänka avkastningskraven på bolagen för att frigöra medel så att investeringar kan ske här och nu. Genomför myndigheternas planerade investeringar nu. Statliga myndigheter bör nu snabbt ta fram aktivitetsplaner för investeringar som kan initieras under de närmaste 2-3 åren. Vi är beredda att både tillskjuta medel och vidga anslagskrediter för att möjliggöra tidigareläggande av nödvändiga investeringar. Bygg ut infrastruktur. Det behövs bättre vägar och järnvägar om Sverige ska fortsätta att vara en attraktiv och dynamisk plats trots våra geografiska förutsättningar. Underhållet bör skruvas upp och investeringar som kan tidigareläggas bör tidigareläggas. Vi behöver också bygga ut framtidens infrastruktur med elvägar och tillgång till bredband i hela landet.

I Halland vore det en god sak att skjuta till medel till regional infrastrukturplan, här finns planerade infrastrukturinvesteringar som skulle kunna tidigareläggas. Ett färdigställande av Kattegattleden vore också en efterlängtad åtgärd som borde vara möjlig att genomföra i närtid. Säkra tillgången till bostäder. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas samtidigt som fler ska kunna äga sitt boende.

Genom bättre regelverk såsom kortare överklagandeprocesser, fortsätta förenklingar av plan- och byggreglerna och fri hyressättning i nyproduktion kan dämpningen i investeringstakten på bostadsmarknaden motas. I Halland som är en kraftigt växande tillväxtregion vore detta särskilt angeläget. Säkra svensk beredskap. Vi behöver rusta vårt militära och civila försvar så att vårt land bättre kan hantera framtidens utmaningar.

Liberalerna har i motvind drivit att vi enligt finsk modell ska trygga tillgången till läkemedel vid kris och krig. Nu hoppas vi att fler partier sluter upp bakom oss i den frågan. Investera för klimatet.

Utsläppen av växthusgas behöver minskas kraftigt samtidigt som ekonomin står stark. Vi är beredda att bland annat skjuta till medel för en lagringspeng för den som fångar in utsläpp och ställa ut gröna kreditgarantier för att säkra att omställningen i den svenska basindustrin fortsätter. Sverige och det svenska näringslivet kan gå stärkt ur coronakrisen. Därför behöver vi säkerställa att ekonomins hjul snurrar, att näringslivet kan fortsätta investera och att vi ingjuter framtidstro i Sveriges företagare. Det är så vi kan göra Sverige till möjligheternas land.

Bengt Eliasson (L)

riksdagsledamot Tobias Carlsson (L)

gruppledare Varberg

Jan Ertsborn (L)

ordförande Liberalerna Falkenberg