Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De kommunala förskolorna har redan i dag alldeles för stora barngrupper och låg personaltäthet  Bild: Gorm, Kallestad
De kommunala förskolorna har redan i dag alldeles för stora barngrupper och låg personaltäthet Bild: Gorm, Kallestad

Nedskärningar på barn och utbildning trots vackra vallöften

För Alliansen och SD verkar det inte vara viktig att hålla det man lovat.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Måndagen den 10 december beslöt barn- och utbildningsnämnden i Varberg anta budget för 2019 och långtidsplan 2020–2023 för den nya förskole- och grundskolenämndens verksamheter. För att få denna budget i balans hade förvaltningen tvingats göra omfattande anpassningar, nedskärningar, i budgetförslaget. Dessa anpassningar, motsvarande drygt 20 miljoner om man räknar hem förväntade statsbidrag, kommer att bli oerhört kännbara ute i förskolor och skolor. Bland annat kommer förskolorna tvingas göra neddragningar motsvarande sex miljoner kronor 2019. Dessa så kallade anpassningar ska ses mot bakgrund av att de kommunala förskolorna redan i dag har alldeles för stora barngrupper och låg personaltäthet (SKL:s kommunbarometer).

Budgeten antogs efter ett beslut av nämndens styrande majoritet, bestående av M, L, KD, C och MP samt SD. Socialdemokraterna röstade nej i voteringen och yrkade på en annan inriktning av anpassningarna i partiets skriftliga reservation.

Att barn- och utbildningsnämnden tvingades till dessa kraftiga neddragningar har sin förklaring i den rambudget som förskole- och grundskolenämnden tilldelats i kommunbudgeten, fastställd av kommunfullmäktige den 13 november. Om kommunfullmäktiges beslut istället landat i Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets budgetförslag, som innehöll en skattehöjning på 50 öre, hade förutsättningarna varit annorlunda. Då hade förskolor och skolor inte behövt göra dessa otillbörliga neddragningar.

Allianspartiernas motiv för att anta den slimmade kommunbudgeten var, enligt företrädarna, att man till varje pris ville undvika en skattehöjning, trots att Varberg har den lägsta kommunalskatten i Halland och en av de lägsta skattesatserna i landet. Det spelade tydligen ingen roll att KD inför valet deklarerat ”att i Varberg vill Kristdemokraterna minska barngruppernas storlek och ge mer plats åt barnen” eller att M i sitt kommunala valmaterial lovat att ”minska storlekarna på barngrupperna i förskolan”.

Onsdagen den 12 december beslutade en riksdagsmajoritet bestående av M, KD och SD att anta budgetreservationen ”Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, punkt 1 (M, KD)”

Även i denna reservation påpekar M/KD vikten av att minska barngrupperna i förskolan: ”Barngrupperna i förskolan är i dag på sina håll för stora. Pedagoger som jobbar i förskolan vittnar om en ohållbar situation. Barngruppernas storlek har stor betydelse för barns ut-veckling, trygghet och lärande. Det är nödvändigt att utvecklingen mot stora barngrupper bryts. Förskolepersonalen ska kunna känna sig trygg med att de har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete, och föräldrarna ska känna sig trygga med att kvaliteten hos förskolan är hög, och att barnens bästa är i centrum” (sid. 123 i Statens budget 2019 Rambeslut).

Alliansen och SD i Varberg tycks betrakta givna vallöften, lokala som nationella, som irrelevanta. Förhoppningsvis upptäcker väljarna detta när budgetbesluten nu ska effektueras.

Gerhard Eriksson (V)