Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Jordbruksfält på kvadratkilometer utan avbrott utarmar naturen. Stora områden med enbart gran skapar områden med inget annat än mossa och åter mossa på marken, skriver insändarskribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Naturen behöver variation

En konflikt mellan bevarandet av mångfald och ett vinstgivande skogsbruk.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Lite tankar om naturen"

Till Cooper: Tack för all upplysning om korrekt skogsbruk som du förtjänstfullt delger oss på få rader.

Men jag vidhåller grunden i min insändare: Det är ett problem och en konflikt mellan behovet av bevarandet av mångfald och unika naturvärden och intresset av att bedriva ett så produktivt och vinstgivande skogsbruk som möjligt. Naturen behöver variation. Jordbruksfält på kvadratkilometer utan avbrott utarmar naturen. Stora områden med enbart gran skapar områden med inget annat än mossa och åter mossa på marken.

Undrar om skälet till att märgelhålorna inte längre fylls igen enbart är lantbrukarnas ökade kunskap om deras betydelse för ekologi och mångfald.....

Men det är säkert en grundläggande förutsättning att myndigheterna axlar ansvaret för skötseln av de fredade områdena på ett bra sätt, för det förutsätter ju hela systemet, eller hur?

Jag vet inte vad du menar med att boken "Skogen vi ärvde" ska läsas mer objektivt. Boken i sig är ju en tydlig debatt- eller partsinlaga, och då är det ju än mer naturligt att man kan ha olika uppfattningar om innehållet.

Och visst, jag håller med dig om att det är positivt att man bygger mer i trä!

Men jag beklagar fortfarande att tallarna från mitten av 1800-talet sågades ner i skogen jag beundrat så. Och jag beklagar att man även sågat ner kraftiga torrfuror.

Men jag gläds åt att det finns några lika kraftiga tallar kvar. Må de stå länge!

Bosse Rundberg