Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vindkraftens utveckling gör att högre verk behövs. Dessa producerar mycket mer el. Högre verk skadar inte miljön mer än lägre, de bullrar inte mer än verk med 150 meters höjd och de snurrar långsammare, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT
Vindkraftens utveckling gör att högre verk behövs. Dessa producerar mycket mer el. Högre verk skadar inte miljön mer än lägre, de bullrar inte mer än verk med 150 meters höjd och de snurrar långsammare, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Motvind i Falkenberg

Vi har en hel del vindkraft i Falkenberg. Det är bra. Men vi bör därför inte sluta pröva nya anläggningar, eller möjliggöra utbyte av äldre befintliga vindkraftverk, skriver Johan Risholm, fd stadsarkitekt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Socialdemokraterna har nu, med stöd av L, KDoch SD, stoppat vindkraft för överskådlig tid. Man säger att det är för en kortare period. Men alla vet att det kommer att ta tid innan regeringen fått igenom nya regler för vindkraft i riksdagen, att det sen kommer att ta mycket lång tid att få fram en ny vindbruksplan som en majoritet ställer sig bakom och slutligen att få in denna i en ny översiktsplan. Bekvämt! Man har städat bort frågan från bordet under många år framåt. Detta är man medveten om, man lägger ut dimridåer då man talar om nio månader.

Nuvarande regler är fastslagna i gällande översiktsplan för Falkenberg, antagen 2014. Översiktsplanen är ”vägledande”, alltså inte bindande för kommunen. Kommunen kan alltså, om man vill, godkänna högre verk eller pröva ansökningar om vindkraftsparker på andra platser än de utpekade. Eller så kan man besluta att endast upphäva höjdbegränsningen i vindbruksplanen.

Politikerna tävlade i fullmäktige om att beskriva nuvarande vindbruksplan, som anger max 150 meters höjd, som helt föråldrad. Den snabba teknikutvecklingen har gjort att kommersiella verk i dag är 250 meter eller högre. Ingen tror väl på allvar att skeptikerna till vindkraft inom S, L eller KD kommer vilja göra en ny vindbruksplan som tillåter 250 meter höga verk. Även M och SD kommer att blockera en sådan ny plan. Alltså har man beslutat att stoppa vidare utbyggnad av vindkraft i Falkenberg för att gällande plan anger max 150 meter, samtidigt som man inte kommer att vilja ha högre verk.

Samtidigt som man gör detta säger man sig vara för vindkraft. Vilket hyckleri! Liberalerna står i fullmäktige och säger att de är för vindkraft samtidigt som de röstat nej till samtliga förslag till vindkraftverk de senaste tjugo åren. Dessutom hotar socialdemokraterna om ”vindkraft vid Skrea strand” för att skrämma folk. Föreslagen vindkraftspark Kattegatt Offshore ligger dock som närmast 9 km från Skrea strand. Oärlig debatteknik!

Vindkraftens utveckling gör att högre verk behövs. Dessa producerar mycket mer el. Högre verk skadar inte miljön mer än lägre, de bullrar inte mer än verk med 150 meters höjd och de snurrar långsammare. Dessutom blir de betydligt färre då de måste ha längre inbördes avstånd mellan sig. Men de syns längre.

Är det ett problem att de syns? Man måste alltid väga den påverkan som en åtgärd ger mot nyttan. I detta fall är nyttan mycket stor. Behovet av hållbart producerad förnybar el är mycket stort, särskilt i södra Sverige. Såväl för klimatet som för industrins behov. Då måste man också acceptera att de syns. Man kan fråga sig hur mycket man störs nattetid av att det finns kommunikationsmaster med hinderbelysning. Eller Grimetons radiomaster. Reglerna för hinderbelysning har dessutom ändrats så att de numer tonas ner kraftigt på natten och så att de inte får lysa nedåt.

Vi har en hel del vindkraft i Falkenberg. Det är bra. Men vi bör därför inte sluta pröva nya anläggningar, eller möjliggöra utbyte av äldre befintliga vindkraftverk. Våra förutsättningar för vindkraft är goda utmed västkusten och i Kattegatt. Solidaritet innebär att vi gör vad vi kan för framtiden här i Falkenberg. Sen litar vi på att andra drar sitt strå till stacken.

Johan Risholm (MP)

fd stadsarkitekt