Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Morups Tånge betydelsefullt häckningsområde

Naturskyddsföreningen Falkenberg om länsstyrelsens förslag.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Enligt länsstyrelsens inventeringar har antalet häckande fåglar på strandängarna minskat dramatiskt. skriver insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson
Enligt länsstyrelsens inventeringar har antalet häckande fåglar på strandängarna minskat dramatiskt. skriver insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson

Morups Tånge är ett betydelsefullt häcknings- och rastområde för flera skyddsvärda fåglar och de unika näringsfattiga dynområdena och stränderna hyser flera känsliga insekts- och växtarter. Den delen av reservatet som finns i havet är också mycket intressant att bevara av naturvårdsskäl.

Enligt länsstyrelsens inventeringar har antalet häckande fåglar på strandängarna minskat dramatiskt och för vadarfåglarna som både häckar och rastar på Morups Tånge är situationen än värre. Naturskyddsföreningen Falkenberg anser att länsstyrelsens förslag till beslut om Morups Tånge tar hänsyn till de känsliga fågel-, insekts- och växtarter som finns i området.

Den nya våtmarken vid Pölsefloen kommer att ge området utökade naturvärden, eftersom många sårbara växter, fåglar och ryggradslösa djur då gynnas.

Vi anser att ”tallskogen” som finns strax norr om fyren, bör bevaras. Hit söker sig trötta och utmattade flyttfåglar, och det är en lämplig häckbiotop för hämpling, ärtsångare och andra fågelarter.

Jakt på mink och andra predatorer bör ges hög prioritet.

Det rörliga friluftslivet innebär ibland påfrestningar för fåglar, djur och växtlighet och i det här fallet måste människan stå tillbaka för att skydda biologisk mångfald. Därför anser vi att utökningen av beträdnadsförbudet är en bra åtgärd.

På uppdrag av styrelsen för Naturskyddsföreningen Falkenberg

Per Ranebo