Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För oss som är uppvuxna på landsbygden och ofta vistas där vet vi att antalet bäckar, märgelhålor, tjärnar och gölar är många till antalet och ofta lägger en våt filt över utvecklingen på landsbygden, skriver debattörerna. Bild: Annika Karlbom
För oss som är uppvuxna på landsbygden och ofta vistas där vet vi att antalet bäckar, märgelhålor, tjärnar och gölar är många till antalet och ofta lägger en våt filt över utvecklingen på landsbygden, skriver debattörerna. Bild: Annika Karlbom

Moderaterna har missförstått strandskyddet

Landsbygdsutveckling har aldrig varit särskilt intressant för moderaterna och när man läser deras insändare förstår man att så fortfarande är fallet, skriver Ola Johansson (C) och Christofer Bergenblock (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Det är förstås inte lätt att vara insatta i strandskyddsfrågorna om man aldrig varit intresserad av dem tidigare. Inte heller är det lätt att uttolka en lagrådsremiss. Likväl sitter både Carl-Oskar Bohlin (M) och Ulrika Jörgensen (M) i riksdagen, vilket gör att man kanske kunde förvänta sig lite mer av dem.

Den första delen som moderatduon valt att missförstå är begreppet ”fri passage”. Det har funnits med i lagstiftningen sedan 2009 och innebär att man generellt sett inte får bygga ända ner till vattenbrynet även om strandskyddet är upphävt. Djur och människor ska alltså garanteras en rörelsezon, som enligt nuvarande praxis varierar mellan 15 och 40 meter, det vill säga långt ifrån de 100 meter som strandskyddet anger. Undantag görs förstås när det behövs för båtstugor, bryggor och liknande som av sin natur måste ligga dikt an till vattnet.

Vidare verkar moderatduon kraftigt underskatta effekten av att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag. För oss som är uppvuxna på landsbygden och ofta vistas där vet vi att antalet bäckar, märgelhålor, tjärnar och gölar är många till antalet och ofta lägger en våt filt över utvecklingen på landsbygden. Strandskyddet gäller ju till och med för uttorkade bäckfåror idag. Allt detta tas bort i det nya regelverket.

Vad gäller att strandskyddet hävs vid anlagda vatten väljer moderatduon att bara fokusera på grävda dammar, men missar helt att anlagda vatten i form av våtmarker, bevattningsdammar och fosfordammar väldigt ofta har strandskydd idag. Här kommer det att upphävas oberoende av hur länge det är sedan vattnet anlades. En stor och viktig förändring, inte minst för många inom de areella näringarna.

Moderatduon lyfter heller inte den nya lagstiftningen om Strandnära utvecklingsområden (SUO) som kommer att bli betydligt lättare för kommunerna att använda sig av än dagens LIS-området. SUO-områden är inte begränsade vare sig i omfattning eller antal och behöver inte finnas med i kommunens översiktsplan, vilket krävs av dagens LIS-områden. Här ges kommunerna ett betydligt större självbestämmande än idag.

Landsbygdsutveckling har aldrig varit särskilt intressant för moderaterna och när man läser deras insändare förstår man att så fortfarande är fallet. Moderatduon har läst lagrådsremissen utan närmre kunskaper om hur det ser ut på den halländska landsbygden och har medvetet underlåtit att sätta sig in i betydelsen av förslaget.

Vi i Centerpartiet har våra rötter på landsbygden och vet att de förändringar som nu genomförs – på ett seriöst sett – kommer innebära långtgående möjligheter till utveckling i strandnära lägen. Det borde även moderata politiker förstå, bejaka och stödja.

Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot

Christofer Bergenblock (C)

Partistyrelseledamot