Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi måste fortsätta med vindkraftsutbyggnaden även i Falkenbergs kommun, trots att Falkenbergs kommun enligt S har flest vindkraftverk i Halland, skriver insändarskribenten. Bild: Christian Charisius
Vi måste fortsätta med vindkraftsutbyggnaden även i Falkenbergs kommun, trots att Falkenbergs kommun enligt S har flest vindkraftverk i Halland, skriver insändarskribenten. Bild: Christian Charisius

Mer planerbar elproduktion

Vindkraft är ett klimatvänligt komplement till vatten- och kärnkraft.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I dag har vi huvudsak vattenkraft och kärnkraft som planerbara energikällor. Det blir för närvarande energibrist om energibehovet ökar ytterligare när dessa går för fullt tillsammans med vindkraften (om det blåser).

Vindkraft är ett klimatvänligt komplement till vatten- och kärnkraft. Den går att bygga ut relativt snabbt och många befintliga vindkraftverk kan bytas ut mot nya effektivare. Inte som Framtid Falkenberg (S+L+KD+MP) har beslutat att vänta med utbyggnad under tiden en ny vindbruksplan tas fram och integreras i kommunens översiktsplan. Detta innebär i så fall att Falkenberg inte kommer att tillstyrka några ansökningar under lång tid framöver. Detta är inte acceptabelt då vi kommer att få se extremt höga elpriser kommande vintrar igen och kanske elbrist i stora delar av Europa. Vi måste fortsätta med vindkraftsutbyggnaden även i Falkenbergs kommun, trots att Falkenbergs kommun enligt S har flest vindkraftverk i Halland.

Vi bör samtidigt investera i teknik som gör det möjligt att göra vindkraften till en mer planerbar energikälla. Dvs att man kan lagra överskottsenergi från vindkraften som annars går förlorad för användning vid senare tillfälle, exempelvis en kall vinterdag när det inte blåser. Ett lämpligt sätt att lagra överskottet är att göra vätgas via elektrolys som sedan kan återskapa elen via bränslecell eller vätgasturbin. Man tappar en del i verkningsgrad men man spår en klar förbättring framöver. En mer decentraliserad energilagring ger även lägre krav på ledningsnätets kapacitet. Att vatten kan pumpas upp till en högre belägen nivå för att sedan släppas på till turbiner när elen behövs är välkänt och har använts sedan ett sekel tillbaka. Spanien har byggt nya anläggningar med denna teknik.

Vi bör även ha en regering som ger vattenfall i uppdrag att utreda förutsättningarna med en förstudie för två nya kärnkraftverk på Ringhals. Vattenfall väljer vilken typ av reaktor, senaste generation konventionell eller SMR (Small Module Reactor). Unikt för SMR är bla att härden kyls med självcirkulation (om pumparna inte går) samt att SMR kan köras på vårt utbrända kärnavfall.

Ulf Norlin (M)