Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

De kringboendes åsikter har inte fått komma fram i detaljplanearbetet för kvarteret Snidaren, menar debattören. Bild: Annika Karlbom

Maktens arrogans från M, S och C

Får vi inte stopp på denna storskaliga förtätning kommer kvarter efter kvarter, stadsdel efter stadsdel att jämnas med marken av grävskopor.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Och det som pågår idag i Varberg är en form av maktens arrogans.

Under detaljplanearbetet för kvarteret Snidaren har M, S och C konsekvent låtit bli att ta till sig det allra minsta av de kringboendes synpunkter. Inte i något yttrande från dessa partier bryr man sig om den äldre bebyggelsen. Exploatörens önskemål ska i största möjliga mån tillgodoses. Det enda dessa politiska representanter bryr sig om är att det ska se bra ut från gatan. Med den självklara arrogansen från en politisk majoritet driver man igenom förtätningsprojekt efter förtätningsprojekt utan att beakta vad man i fullmäktige beslutat i de egna styrdokumenten Stadens karaktärer och i Förtätningsstrategi för Varbergs tätort.

När sedan en betydande minoritet i fullmäktige skickar tillbaka ärendet på återremiss med uppdraget att en ny byggnadsnämnd ska titta över förslaget och omarbeta det så att det mer överensstämmer med de styrdokument fullmäktige tidigare antagit, löser M, S och C saken genom att i ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med bara denna punkt på dagordningen, skicka tillbaka samma detaljplaneförslag till fullmäktige för beslut, utan att ha ändrat ens ett komma i förslaget. Så fungerar maktens arrogans!

I kommunstyrelsens arbetsutskotts eget protokoll från 2018-04-17, beslutar M, S och C som är i majoritet, att man inte har något att invända mot detaljplaneförslaget för Snidaren, trots att man i samma protokoll skriver:

I förtätningsstrategin beskrivs, för aktuellt område, en utveckling som innebär en successiv förtätning och en genomsnittlig ökning från två till fyra våningar.

Och sedan beslutar man att anta ett förslag med huskroppar på 5 och 6 våningar! Maktens arrogans.

Nu viner partipiskorna och förslaget ska tryckas igenom i fullmäktige snarast, trots att det inte är någon brådska. Genomförandetiden har förlängts från fem till femton år, då man räknar med att Sveagatan måste hållas öppen för trafik under tunnelbygget. Maktens arrogans.

Man kan fråga sig vem M, S och C företräder – kommuninnevånarna eller byggföretagen?

Får vi inte stopp på denna storskaliga förtätning kommer kvarter efter kvarter, stadsdel efter stadsdel att jämnas med marken av grävskopor. Hyresgäster kommer att få lämna sitt boende och den äldre bebyggelse som kan tänkas bli kvar kommer att läggas i skugga av 5- 6- eller 8-våningshus. Tranelyckan, Oskarsdal, Mariedal, Norrdal, ja i stort varje stadsdel som inte är inom vallgatorna riskerar att totalt förändras.

Och det ska ni veta – att när kuvertet från stadsbyggnadskontorets planeringsavdelning ligger i er brevlåda, då är det försent. Majoriteten M, S och C kommer inte att bry sig om era synpunkter.

HP Hylander

LÄS MER: Snidaren: L och KD kördes över av övriga Alliansen

LÄS MER: Kampen om Snidaren går vidare

LÄS MER: Kontroversiell detaljplan skickades på återremiss