Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Lyckade satsningar i kollektivtrafiken

Vi vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Bussar. För några år sedan kom kommunen och Hallandstrafiken överens om en ökad satsning på stadstrafiken. Bild: Rebecka Kvint

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på att utveckla kollektivtrafiken i Varberg. Stadstrafiken var under lång tid ett sorgligt kapitel, långa restider och klent med resenärer. För några år sedan kom kommunen och Hallandstrafiken överens om en ökad satsning på stadstrafiken innebärande att kommunen genomförde nödvändiga infrastruktursatsningar och Hallandstrafiken var beredd att satsa på en utökad kollektivtrafik, ny och snabbare linjedragning. Trafikeringen startade december 2016 och den innebar att stadsbussarna på linje 1 och 2 möter tågen på Varbergs station. Träslövsläge-Träslöv och Trönninge och alla som bor innanför ändhållplatserna fick helt plötsligt en konkurrenskraftig kollektivtrafik. Inom området finns också ett resandeunderlag som gjort att satsningen kunnat motiveras. Utvecklingen av trafiken har varit mycket bra och förhoppningen är att allt fler skall upptäcka vitsen med att starta sin kanske längre pendlingsresa med bussen nära hemmet. Det finns lite att tjäna på att ta bilen till stationen och leta parkeringsplats om bussen totalt sett kanske är lika snabb om man slipper gå från p-platsen.

Också tågtrafiken har utvecklats på Västkustsbanan. Inte minst gäller det tågen mellan Varberg och Göteborg. Trycket har tidvis varit hårt vi har haft möjlighet att få till extra turer norrut på morgonen och från Göteborg på eftermiddagen innebärande att tiden mellan avgångarna varit väldigt liten. Dessa turer har också gynnat den mellanliggande stationen i Åsa som därigenom fått bra pendlingsmöjligheter, som också utnyttjats. Långsiktigt är målsättningen att utöver de genomgående Öresundstågen som i princip har timmestrafik också få till en utökad förstärkningstrafik mellan Varberg/Halmstad – Göteborg i takt med att resandeunderlaget växer. Ambitionen är att dessa tåg också skall stanna i Åsa och vid den framtida stationen i Värö.

För närvarande pågår också en översyn av biljettsystemet. Ambitionen är att det skall vara enkelt och smidigt för resenärerna att resa både inom och mellan regionerna och den övergripande ambitionen med resandet är att det skall vara enkelt, prisvärt och punktligt. Vår ambition är att fortsätta utveckla kollektivtrafiken så att den för flertalet kan utgöra ett attraktivt alternativ till bilen.

Gösta Bergenheim (M)

ordf Hallandstrafiken