Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vattenrikt. Ätrans dalgång är normalt nederbördsrik och avrinningen skapar mängder av bäckar, åar, sjöar.  Bild: Madelene Sandin
Vattenrikt. Ätrans dalgång är normalt nederbördsrik och avrinningen skapar mängder av bäckar, åar, sjöar. Bild: Madelene Sandin

Landsbygden är inget särintresse

Det som behöver skyddas ska skyddas men vi vill ta bort det generella förbudet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

till Mats Dahlbom och Anders Klasson (31/7).

Det märks att ni inte har insikten i landsbygdens villkor. Många markägare vill utveckla sin närhet i olika avseenden men möts med åtskilliga hinder på resan. De flesta markägarna vill ta hänsyn till markens förutsättningar och respekterar allemansrätten. Men det finns mängder av hinder som skapar olust i olika avseenden. Att bara få ner en husgrund i attraktiva lägen och därmed ekonomisk en genomförbarhet kräver en form av skohorn. Ätrans dalgång är normalt nederbördsrik och avrinningen skapar mängder av bäckar, åar, sjöar. Upp till dessa 100-metershinder finns naturreservat och Natura 2000-områden. Vill man utnyttja solens kraft så gäller sydvästliga lägen. Då har möjliga ytor på landsbygden runt om i Halland decimerats avsevärt.

Centerpartiet driver därför frågan om ett friare strandskydd ur många aspekter men vill vara tydliga på att vi är emot en privatisering av stranden. Det ska alltid vara en öppen väg eller stig innan tomtgräns och staket. Vi eftersträvar inte heller att det rullas ut stugområden i strandkanten. Människor på landet vill ofta bo utan grannar tätt inpå sig med en öppnare och artrikare närmiljö. Det är faktiskt så att vår strategi och syn dessutom ökar den biologiska mångfalden avsevärt.

Det är helt rätt att vi vill ha ett reformerat strandskydd. Det som behöver skyddas ska skyddas men vi vill ta bort det generella förbudet. Det innebär att kommuner ska kunna peka ut områden där strandskydd ska finnas. Men i övrigt ska grundregeln vara att det är tillåtet att bygga. Vi vill också möjliggöra ökat byggande utanför detaljplanelagt område.

Ni för också fram att markägarna enbart är ute efter att tjäna pengar genom att sälja tomter. Men enskilda tomter här och där tjänar man inga pengar på. Då är alternativet att plantera gran mer intressant. Vill man tjäna pengar så krävs omfattning och planläggning. Det välkomnar vi också på landet och då finns det utmärkta lägen i våra kyrkbyar.

Er storebrors-syn på landsbygdens utveckling tycks vara att det skall fungera som ett tillrättalagt naturreservat att bara strosa omkring i. Vi vet att en mera varierad landsbygd i hela landet är ekonomiskt försvarbar. Skogens och jordbrukets betydelse för landets ekonomi är avgörande för kronans värde. Folk som växer upp utanför gatljusen får naturens villkor inpå sig på ett naturligt sätt.

Nej, det är inte särintressen som driver Centerpartiet. För inte kan ni väl på fullt allvar mena att Sveriges landsbygd som till ytan är en övervägande del av vårt land skulle vara ett särintresse? Om ni har den uppfattningen så är det väl bara att erkänna att vi i så fall företräder ett särintresse – ett särintresse som är så stort att det måste räknas som ett allmänintresse. Vår landsbygd behöver inte mer pekpinnar eller regler utan istället en frihet för äganderätten att utvecklas ansvarsfullt. Då skulle landsbygden fungera bättre såväl samhällsekonomiskt, ekologiskt och med en större social potential.

Mari-Louise Wernersson (C)

kommunråd och riksdagskandidat

Ingemar Johansson (C)

ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden