Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

VÄSTERÅS 20130422Cykelstyre med handbroms och ringklocka Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180 Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
VÄSTERÅS 20130422Cykelstyre med handbroms och ringklocka Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180 Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Lagen kräver inte ett oupphörligt signalerande

Förr var det kutym att det vid omkörning av annan bil skulle tutas med signalhornet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Din tolkning att ringklocka alltid ska användas bara för att den finns, saknar lagstöd.

Trafikförordningen anger att "När det behövs för att förebygga eller avvärja fara, skall en förare ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet. Signaler får inte ges längre än nödvändigt." (Trafikförordning 1998:1276 3 kap, 64§)

I 6 kap "Bestämmelser för trafik med cykel och moped" finns inga från texten ovan avvikande eller kompletterande föreskrifter som reglerar frågan.

I Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:144 2 kap 20§ konstateras lakoniskt att "Cykel ska ha ringklocka."

Förr var det kutym att det vid omkörning av annan bil skulle tutas med signalhornet. Tack och lov har detta bruk upphört. Ljudsignal skall ges för att förebygga eller avvärja fara. Omvänt innebär detta att när fara inte föreligger så skall signal ej avgivas.

Hade jag kunnat vara säker på att signal med ringklocka alltid uppskattas och uppfattas, och att reaktionen på signalen ej medför en större risk än eljest, så hade jag med glädje alltid signalerat. Så är inte fallet.

Avseende texten under gågateskylten längs Strandpromenadens nordligaste sträckning så är det en skylt som kommunen egenmäktigt konstruerat, den ser ut att vara av officiell karaktär men saknas i Transportstyrelsens arkiv. I själva verket innehåller gågateskylten all information som behövs, och man ska veta dess betydelse. Tilläggstexten förvirrar tyvärr tolkningen. I motsats till vad du önskar så är inte alla delade banor gågator, och kravet på gångfart och att lämna fotgängare företräde, som den hemsnickrade skylten vill påpeka, är ej giltigt på påbjuden gång- och cykelbana (skyltar D6 och D7).

Önsketänkande om lagstiftarens intentioner och svepande formuleringar med "naturligtvis" som tyngsta argument väger fjäderlätt när lagtexten skärskådas. Det är viktigt, och ett lagkrav att visa hänsyn och förebygga olyckor, men detta kräver inte ett oupphörligt signalerande.

Lars