Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kostnaderna för skötseln av våra begravningsplatser/kyrkogårdar ska belasta begravningsavgiften, skriver debattören. Bild: Daniel Molund

Lagen ger två alternativ för skötsel av gravar

Fd kyrkogårdschef om ansvaret för gravar utan gravrättsinnehavare.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar till "Vem ska ta kostnaden för gravskötseln?"

Enligt begravningslagen finns det bara två alternativ för skötselansvar. Den allmänna begravningsplatsen/kyrkogården skall skötas av kyrkogårdsförvaltningen. Skötseln av en upplåten gravplats ansvarar däremot den som är utsedd till gravrättsinnehavare och skötseln skall i båda fallen hålla en nivå enligt begravningslagen: " ..... skall hållas i ordnat och värdigt skick." (begr.lagen 2 kap 12§, 7 kap 3§)

Återlämnade eller utgångna gravrätter återgår till upplåtaren, alltså kyrkogårdsförvaltningen. 25 år efter sista gravsättningen kan gravplatsen åter upplåtas för nya gravsättningar. Således ny gravmark på sikt.

En återlämnad gravrätt innebär i de flesta fall att det finns en gravsten kvar på gravplatsen och därmed medföljer det en viss skötsel, som består i att vid behov trimma bort gräset runt gravstenen. Inga blomrabatter eller annan utsmyckning får förekomma.

Gravrättsinnehavaren kan begära att få ta bort gravstenen, en åtgärd som även kyrkogårdsförvaltningen efter bedömning kan besluta om. Det kan även förekomma att det är en gravplats med singelyta. Dessa gravplatser är per definition "gravmark" och skall skötas. Precis som gräset klipps på gravar i sammanhängande gräsmatta, så skall en singelyta skötas så att kravet på "ordnat och värdigt skick" uppfylles. l praktiken Innebär det att singelytan hålles ren från ogräs.

Vem ska sköta återlämnade gravrätter? Det är kyrkogårdsförvaltningens uppgift, inte det kyrkliga pastoratet. All gravmark skall skötas utom i det fall graven är upplåten. Gravområden med sammanhängande gräsmattor klipps av praktiska själ helt och fullt av kyrkogårdsförvaltningen.

Kostnaderna för skötseln av våra begravningsplatser/kyrkogårdar ska belasta begravningsavgiften. Kyrkogårdsförvaltningens kostnadsberäkning kring en miljon kronor per år för skötseln av återlämnade gravrätter är svår att kommentera. Vad som Ingår l denna beräkning behöver analyseras för att få relevans. När det gäller farhågan som nämns i artikeln om att många skulle återlämna sina gravrätter för att få sin gravskötsel gratis tror jag inte är befogad.

Kyrkogårdarna är levande historia om vår bygd och tider som flytt. Låt inte vår historia bara ses som ett problem, utan låt oss istället se värdet och glädjen i att bevara det som är värt att bevara.

Sven-Arne Olofsson

fd kyrkogårdschef

Falkenberg Skrea kyrkliga samf.