Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt Halland leda omställningen

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Debatt HN 1/9. Halland har potential att bli ett västsvenskt fossil-oberoendetransportnav. Strategiskt placerat mitt i storregionen mellan Köpenhamn och Oslo har vi alla förutsättningar att ta på oss ledartröjan i den svenska visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Nyligen arrangerade Centern i Halland och Västra Götaland ett seminarium i ämnet. Västsvenska företrädare från fordonsbranschen, entreprenörer, statliga myndigheter och forskare gav sin bild av de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.

Enligt siffror från Trafikverket behöver vi öka kapaciteten på vår infrastruktur med 50 procent för att möta ökade gods- och persontransporter till år 2030. Höghastighetståg är inte det enda svaret på frågan hur vi får fossiloberoende transporter, då en utbyggnad dels är alltför kostsam och dels inte svarar upp mot det framtida transportbehovet. Ska vi klara målet måste vi ställa om vägtransporterna för eldrift och bioenergi.

Här har vi i C flera konkreta förslag, bland annat vill vi införa ett bonus-malus system som innebär att nyköp av bilar med låga eller inga utsläpp får rejäla miljöbonusar som finansieras med avgifter på de bilar som har höga utsläpp. Vi vill också att Sverige förlänger skattebefrielsen av biodrivmedel och utvecklar elcertifikatsystemet samt skapar nya styrmedel för förnyelsebar energi. För att påskynda teknikutvecklingen och skapa en stark svensk marknad för bättre miljöprestanda på tunga fordon föreslår vi en miljöpremie till de bussar och lastbilar som har minst klimatutsläpp.

I Halland vill vi öka utbyggnadstakten av laddstolpar till elbilar och utreda möjligheten till elektrifierade motorvägar. Vi är måna om att fossiloberoende alternativ möjliggörs såväl i staden som på landsbygden. Vi kommer aktivt arbeta för att få till stånd samarbetsprojekt mellan forskning, samhälle och näringsliv för en hållbar kollektivtrafik likt projektet ElectriCity i Göteborg där en ny elbusslinje installerats mellan Chalmers och Lindholmen.

Det går inte att bromsa sig in i framtiden. Vi måste se utmaningarna för vad de är och utgå från framtidens transportbehov när vi lägger planen för en fossiloberoende fordonslotta till år 2030. Centerpartiet arbetar aktivt på alla politiska nivåer för att nå det målet. I Halland lägger vi nu i en extra växel för att inte bara följa med i den utvecklingen, utan se till att vi blir ledande.

Riksdagsledamot Halland

Regionråd Halland

Kommunråd Falkenberg

Gruppledare Varberg