Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Arbetsförmedlingens kontor i Falkenberg och Hylte ska stänga. Bild: Håkan Johansson
Arbetsförmedlingens kontor i Falkenberg och Hylte ska stänga. Bild: Håkan Johansson

Låt Falkenberg och Hylte bli pilotkommuner

Arbetsförmedlingen kommer få en stabil samverkanspart.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Under våren 2019 stod det klart att arbetsförmedlingskontoren i Falkenberg och Hyltebruk kommer att stänga. Det gör att våra invånare som står utanför arbetsmarknaden kommer ha längre till stöd och service.

Arbetsförmedlingen har under lång tid arbetat med införandet av olika digitala tjänster. Det ser vi som mycket positivt och det har underlättat för många. Dock finns det individer som inte behärskar digitala verktyg eller språket i den omfattningen att det digitala stödet blir fullgott. Att få längre till fysiska möten kan förlänga övergången till arbete eller studier och den lokala anknytningen till sitt närområde försvinner.

Den 9 maj 2019 beslutade S-ledda regeringen om ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Uppdraget innehåller bland annat att myndigheten ska analysera och redogöra för hur kommuners insatser kan tas tillvara och hur samverkan kan säkerställas.

Kommuner i Sverige har lång erfarenhet av att utföra arbetsförberedande insatser som kan öka övergångarna till arbete eller studier. I Halland har kommunerna under de senaste åren tagit ett utökat ansvar när det kommer till gruppen nyanlända kvinnor och män. Både genom initiativ tillsammans med föreningslivet i egen regi, men också genom det ESF-finansierade samverkansprojektet Integration Halland. De erfarenheter som våra kommuner tillgodosett sig genom projektet går att överföra till samtliga målgrupper i syfte att skapa en kortare övergång till arbete eller studier. Med bakgrund av det ser vi det som naturligt att dessa erfarenheter ska komma fler individer till gagn.

Det finns stora vinster med att låta kommunerna får en möjlighet att vara en aktör hos Arbetsförmedlingen. Kommunerna kan erbjuda ett helhetsperspektiv, där funktioner såsom utbildning och socialtjänst kan samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen. Våra kommuner har god kontakt med det lokala näringslivet och kan utefter individens förutsättningar ta fram en plan för hur den bäst ska kunna etableras på den lokala arbetsmarknaden. En sådan öppning skulle även gynna Arbetsförmedlingen som kommer få en stabil samverkanspart som kan erbjuda rätt insats för varje individ.

Falkenberg och Hylte kommuner har nyligen inlett ett samarbete för stärkt samverkan. Vi har sedan tidigare också en väl etablerad samverkan med statliga aktörer såväl som näringsliv och civilsamhälle. Med den bakgrunden vill vi öppna upp för att bli pilotkommuner för att få vara med i ett upphandlingsförfarande eller på annat sätt tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuda våra invånare insatser som är lokalt förankrade i det samhälle där de bor.

Ronny Löfquist (S)

Hylte Kommun

Per Svensson (S)

Falkenbergs kommun