Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I dag lever 240 000 ungdomar i Sverige under hedersförtryck, men mörkertalet är ännu större, skriver debattörerna. Bild: Gorm Kallestad
I dag lever 240 000 ungdomar i Sverige under hedersförtryck, men mörkertalet är ännu större, skriver debattörerna. Bild: Gorm Kallestad

Kvinnlig könsstympning hör inte hemma i Sverige

Lagstiftningen är ett hån mot de kvinnor och flickor som utsätts, skriver Fredrika Albertsson och Zara Mohammed, Muf.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I dag lever 240 000 ungdomar i Sverige under hedersförtryck, men mörkertalet är ännu större. Det finns olika grader av hedersförtryck, allt från begränsningar i vardagslivet till könsstympning och tvångsgiften. Detta är ett stort problem som drabbar många utsatta kvinnor och de som upprätthåller denna sed är lika skyldiga.

Hedersförtryck är när familjen eller släktingar begränsar sina anhörigas liv för att upprätthålla familjens och släktens heder. Det kan exempelvis vara en begränsning av personens umgänge, klädsel eller val av partner. Dessa begränsningar förekommer i olika grader. Könsstympning är den grövsta formen av hedersförtryck, ett ingrepp som finns i flera olika varianter och utförs i kvinnors könsorgan i syfte att kontrollera hennes sexualitet. Man vet inte exakt vart det kommer ifrån men det är en gammal sed som är över 2000 år gammal. Många har försökt hävda att det är ett religiöst påbud vilket är missvisande. Då det inte har en specifik koppling till någon religion.

Socialstyrelsen beräknar i dag att 40 000 kvinnor och flickor i Sverige vara könsstympade, varav 7 000 är under 18. Mörkertalet befaras vara betydligt större. Könsstympning leder till fysiska och psykiska konsekvenser som i vissa fall, speciellt om flickan är ung kan det leda till dödliga konsekvenser. Könsstympning har varit förbjudet enligt lag sedan 1982, lagen skärptes återigen 1 juli 2017. Det är alltså förbjudet att könsstympa kvinnor och flickor i Sverige, samt att utföra handlingen utanför Sveriges gränser. Det är dessutom olagligt att förbereda eller planera en könsstympning. De som utför dessa handlingar riskerar att få mellan två och sex års fängelse. Trots skärpt lagstiftning har endast två fall lett till fällande dom. Lagstiftningen är ett hån mot de kvinnor och flickor som utsätts då den saknar handlingskraft därför måste lagen skärpas ytterligare om vi menar allvar med att dessa sedvänjor inte hör hemma i Sverige dessutom måste alla inblandade ställas till svars för deras handlingar.

Hårda straff är inte den enda vägen att gå, det behövs förebyggande insatser. När förövaren straffas, är skadan redan skedd därför är det viktigt att man informerar barn om deras rättigheter redan i ung ålder så att de kan larma om de känner sig utsatta.

Nyligen presenterade regeringen att dagens sex- och samlevnadsundervisning reformeras och även byter namn till sexualitet, samtycke och relationer. Där hedersrelaterat våld och förtryck skall bli en del av undervisningen. Genom att göra det till en aktiv del i undervisningen innebär att man tar man upp dess innebörd. Att prata öppet om det i klassrum runt om i landet är viktigt för att de som är utsatta skall veta att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma. För att nå ut till de som är utsatta måste man ta upp det och informera om det där de utsatta befinner sig. Men även för att sprida mer kunskaper om det då de facto är ett av vår tids största samhällsproblem. Denna plats är skolan, där unga, utsatta och icke-utsatta befinner sig.

Hårdare straff och förebyggande krävs för att fler som känner sig utsatta skall våga söka hjälp. Samhället uttrycker med hårda ord hur fel detta är, men det räcker inte. Handling slår alltid ord. Sverige skall vara möjligheternas land, där alla oavsett vart de kommer ifrån skall kunna leva ett liv fritt från förtryck.

Fredrika Albertsson

ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté

Zara Mohammed

moderata Ungdomsförbundet Jönköpings län