Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För att minska riskerna krävs det att vi går mot en mer decentraliserad elproduktion, baserad på inhemska förnybara energiresurser, skriver Olivia Andrén<strong id=, vice ordförande i Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF). Bild: Heiko Junge, Privat">
För att minska riskerna krävs det att vi går mot en mer decentraliserad elproduktion, baserad på inhemska förnybara energiresurser, skriver Olivia Andrén, vice ordförande i Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF). Bild: Heiko Junge, Privat

Kriget i Ukraina konkretiserar utmaningarna i Europas energiförsörjning

Genom att Sverige fortsätter utbyggnaden av förnybara energislag som exempelvis vindkraft, kan vi fylla på den gemensamma marknaden med hållbar el och minska importbehovet av naturgas, skriver Olivia Andrén, vice ordförande i Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Kriget i Ukraina lämnar ingen oberörd. Tankarna går till människorna vars värld som i skrivandets stund raseras. Situationens allvar belyser många utmaningar som Europa står inför. En av de mest alarmerande är den europeiska elförsörjningens beroende av fossila energiresurser utifrån. Energiförsörjningens sårbarhet i Europa måste minska, då vi ser hur den lätt kan rubbas i händelse av kris eller krig. Förnybar energi och energieffektivisering är de två snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten att göra det på – där vindkraft har speciellt goda förutsättningar.

Europa har i dag en gemensam elmarknad, där många länder i stor utsträckning förlitar sig på rysk naturgas. Det gör att naturgasen utgör en central roll i eltillförseln på den gemensamma marknaden och blir en extra svår nöt att knäcka. Det är mycket olyckligt om stora enheter plötsligt kan stängas av från leverantörer utifrån och hur detta påverkar kontinentens energiförsörjning.

Det är säkert inte många som motsätter sig att det är ett problem att Europas tillgång på el är beroende av fossila bränslen från länder utanför Europa. Flera aktörer i Sverige har beslutat att agera i solidaritet med Ukraina och slutat köpa rysk olja. Även Vattenfall beslutade tidigt att avbryta sina inköp av kärnbränsle från Ryssland. Detta är mycket välkomna beslut, men de löser inte den långsiktiga problematiken.

För att minska riskerna krävs det att vi går mot en mer decentraliserad elproduktion, baserad på inhemska förnybara energiresurser. Men satsningar på förnybar el präglas ständigt av en överdriven rädsla för dess instabilitet. När det egentligen är precis tvärtom och bör ses som en möjlighet där förnybar energi kan komplettera eltillförseln och bidra till att mildra de negativa effekterna av en kris.

Trots att vi i Sverige knappt använder någon naturgas för den egna elproduktionen, är vi ändå en del i naturgasfrågan eftersom vår nettoexport av el är omfattande till kontinenten.

Genom att Sverige fortsätter utbyggnaden av förnybara energislag som exempelvis vindkraft, kan vi fylla på den gemensamma marknaden med hållbar el och minska importbehovet av naturgas. Vindkraftsutbyggnaden kan ske storskaligt, men också i form av kooperativ.

Trots de förnybara energikällornas potential, ser vi att utbyggnaden inte prioriteras. Det har aldrig förr stoppats så många vindkraftsprojekt som under förra året, 78% av alla vindkraftverk på land avslogs av kommunerna. En lösning för att minska trösklarna för att tillåta utbyggnaden av vindkraft är att låta fastighetsskatten stanna i kommunen. Det behövs fler lösningar för att främja en ökad produktion från decentraliserad och förnybara energislag, då minskar Sveriges och Europas sårbarhet.

Utöver riskerna med att vara beroende av fossila bränslen utifrån, är det också en ekonomisk fråga. Under den rådande situationen ser vi nu hur elpriserna stiger till rekordhöjder. Med förnybara energislag, vars tillgång inte beror på externa leverantörer utan som är ständiga och lokala, minskar vi riskerna för extrema prisökningar. Det finns därmed många anledningar till att stärka en inhemsk energiförsörjning i Europa. Där Sverige kan bidra stort.

Kriget i Ukraina har lämnat, och kommer för en lång tid framöver lämna, stora avtryck i världen.

Situationen tydliggör den problematik och många av de stora utmaningar som Europa står inför. Det som krävs nu är att vi agerar för hållbarhet, allra främst en hållbar fred men även en hållbar energiförsörjning.

Olivia Andrén

vice ordförande i Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF)