Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jorden och skogen är nyckeln till en biobaserad samhällsekonomi och de gröna näringarna sitter på ett grönt kapital som växer varje dag på våra åkrar och i våra skogar, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson / TT
Jorden och skogen är nyckeln till en biobaserad samhällsekonomi och de gröna näringarna sitter på ett grönt kapital som växer varje dag på våra åkrar och i våra skogar, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson / TT

Kortsiktigt tänkande när jordbruksmark exploateras

Jorden och skogen är nyckeln till en biobaserad samhällsekonomi och de gröna näringarna sitter på ett grönt kapital som växer varje dag på våra åkrar och i våra skogar, skriver Anders Richardsson och Robert Larsson, LRF Halland.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Jordbruksverkets färska granskning av hur kommunerna fortsatt att exploatera jordbruksmark 2016-2020 visar på en beklämmande kortsiktig syn på vår viktigaste resurs för ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

Granskningen visar att det varje år byggs hus, dras vägar eller anläggs industriområden på drygt 40 hektar, 90 fotbollsplaner, av Hallands jordbruksmark och att den exploateringstakten ligger kvar i kommunernas planeringar framåt. Bilden är lika mörk när det gäller den produktiva skogsmarken, skogsmarkens producerande förmåga beaktas sällan eller aldrig när exploatering av skogsmark sker. Däremot beaktas faktorer som till exempel biologisk mångfald regelmässigt.

Enligt Miljöbalken ska jordbruksmark endast i undantagsfall kunna exploateras och då enbart av skäl som handlar om väsentliga samhällsintressen. För skogsmarken saknas motsvarande skrivning.

Sverige har som målsättning att 2050 ha ett koldioxidneutralt energisystem. Strategin bygger på en övergång till en samhällsekonomi byggd på biomassa, där ett hållbart brukande av ekosystemtjänster från mark och vatten omvandlas till livsmedel, energi, hushållsprodukter, kompositmaterial, läkemedel, papper och textilier.

Sverige har ovanligt bra förutsättningar för detta. Jorden och skogen är nyckeln till en biobaserad samhällsekonomi och de gröna näringarna sitter på ett grönt kapital som växer varje dag på våra åkrar och i våra skogar. Den totala råvarupotentialen i form av restprodukter från skog och jordbruk är tillräckligt stor för att göra Sverige fossilfritt inom transportsektorn redan till år 2030. Då kan vi inte kortsiktigt dra vägar och kraftledningar, bygga bostäder och industriområden på våra bästa åkermarker och genom produktiva skogar. Den som exploaterar producerande mark eller skyddar den i naturreservat eller liknande behöver tvingas att fundera ett varv extra när de tar produktiv mark ur aktivt brukande.

Den produktiva marken behöver ett starkare skydd. Det första som måste till är att kommuner med flera exploatörer börjar efterleva den miljöbalk vi redan har. Miljöbalken behöver dessutom kompletteras så att den produktiva skogsmarken erhåller samma skydd.

Anders Richardsson

ordförande LRF Halland

Robert Larsson

regionchef LRF Halland