Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I dag är det vanligt att de erfarna lämnar för att de inte upplever att deras kunskap värderas, eller går ner i arbetstid för att orka, skriver representanter för vårdföbundets barnmorskor. Bild: Christine Olsson/TT
I dag är det vanligt att de erfarna lämnar för att de inte upplever att deras kunskap värderas, eller går ner i arbetstid för att orka, skriver representanter för vårdföbundets barnmorskor. Bild: Christine Olsson/TT

Kompetens och patientsäkerhet hör ihop

Hur ska Region Halland säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera kan man se dagen som startskottet för den intensivaste perioden för förlossningsvården i Sverige. Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning. Vårdförbundets barnmorskor bjuder in region Halland till en dialog om barnmorsketätheten och våren/sommarens bemanningssituation.

Barnmorskors kompetens är central för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och Socialstyrelsen. När ska Region Halland ta till sig av kunskapen i dessa rapporter och prioritera arbetet med att kunna bemanna vården med rätt kompetens på rätt plats? Region Halland bör också dra lärdom av Region Västerbotten som i Umeå i ett slag tappade mer än en fjärdedel av BB- och förlossningsvårdens barnmorskor. I dag är det vanligt att de erfarna lämnar för att de inte upplever att deras kunskap värderas, eller går ner i arbetstid för att orka. Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa, som måste läggas på rätt saker här i Region Halland:

• Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget.

• Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna.

• Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor.

• Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter.

• Barnmorskor bör få 30 procent högre livslön utifrån sin långa akademiska utbildning och ansvar.

Hur tänker Region Halland säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor? Det är en viktig pågående diskussion och vi vill ha en dialog med region Halland om våren/sommarens bemanningssituation. Vi vill givetvis också ha en långsiktig dialog med regionen om ovan punkter för att barnmorskor ska kunna erbjuda en trygg, personcentrerad vård i framtiden. Till dess väljer vi att hylla Sveriges alla barnmorskor på deras dag – tack för att ni finns!

Susanne Persson

kvinnohälsovården Falkenberg, leg barnmorska, avdelning Halland

Margot Kamruddin

avdelningsordförande, avdelning Halland

Åsa Mörner

Marie-Charlotte Nilsson

leg barnmorskor och förbundsstyrelseledamöter, Vårdförbundet