Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Enligt skollagens bestämmelser ska elevpengen till fristående huvudmän bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan, skriver insändarskribenten. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Enligt skollagens bestämmelser ska elevpengen till fristående huvudmän bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan, skriver insändarskribenten. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Kommunala skolor drabbas av ett orättfärdigt system

Ersättningen till friskolorna ökar i samband med att kommunen investerar i nya skolbyggnader, medan de fristående skolorna inte har motsvarande kostnader, skriver Gerhard Eriksson (V).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I HN den 24 september kunde man läsa att friskolorna i Varberg får miljontals kronor i elevpengar varje år av kommunen. Av artikeln framgick bland annat att Kunskapsskolan i Varberg skulle få drygt 41 miljoner 2023.

Detta är en sanning med modifikation. Sanningen är den att kommunen inte betalar ut några elevpengar alls till Kunskapsskolan i Varberg, även om skolans elever generar en stor summa pengar. Dessa elevers elevpengar skickas till Kunskapsskolan i Sverige AB med säte i Stockholm. Därifrån görs en intern resursfördelning mellan företagets skolor i landet, vilket inte garanterar att Varbergseleverna får ta del av hela den elevpeng de genererat. En del av dessa pengar går kanske till Kunskapsskolor i andra kommuner med lägre kommunal elevpeng eller till koncernens dotterbolag Kedtech och Kedtech Holding som bland annat bedriver verksamhet i Saudiarabien. Dock vet vi inget om Kunskapsskolans hantering av ekonomin, då verksamheten inte omfattas av offentlighetsprincipen.

Enligt skollagens bestämmelser ska elevpengen till fristående huvudmän bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan. Detta innebär att elevpengen till de fristående skolorna ska motsvara den kommunala kostnaden för undervisning, elevhälsa, administration och lokalkostnader. Trots att kommunen har det totala skolpliktsansvaret planeringsmässigt, administrativt och organisatoriskt, vilket inte de fristående huvudmännen har, motsvarar elevpengen till dessa hundra procent av kommunens totala kostnader. Kring denna ordning var SD och de borgerliga partierna rörande över-ens, när man röstade emot förslaget om en differentierad elevpeng i riksdagen den 8 juni i fjol. Enligt Riksrevisionen är huvudproblemet principen om lika villkor; ökar kostnaderna i den kommunala skolan, ökar också ersättningen till friskolorna i kommunen – oavsett om dessa fått ökade kostnader eller ej. I Varbergs kommun blir effekten orimligt kostsam, då ersättningen till friskolorna ökar i samband med att kommunen investerar i nya skolbyggnader, medan de fristående skolorna inte har motsvarande kostnader. Effekten blir att de kommunala grundskolorna i Varberg får relativt mindre resurser till undervisning än de fristående skolorna på grund av de ökade hyreskostnaderna.

En annan effekt av bestämmelserna kring hur elevpengen till fristående skolor bestäms uppstår när den kommunala grundskoleverksamheten dokumenterat gått med underskott; summan av detta underskott ska nämligen i efterhand tillgodoräknas elevpengen till de fristående skolorna. Detta faktum riskerar bli en obehaglig överraskning för förskole- och grundskolenämnden i Varberg, som i delårsrapporten i augusti 2023 skriver: ”Förskole- och grundskolenämnden prognosticerar ett underskott på 4 mnkr vilket främst beror på att enheter inom grundskolan inte anpassat sina resurser till sitt ekonomiska utrymme.” (delårsrapport, augusti 2023). Risken är uppenbar, att friskolorna fakturerar förskole- och grundskolenämnden motsvarande belopp i samband med årsredovisningen.

Kan vi förvänta oss att de lokala partiföreträdarna för SD, L, M, KD och C i Varberg förklarar för väljarna varför deras partikollegor i riksdagen till varje pris vill bevara detta systemhotande regelverk?

Gerhard Eriksson (V)