Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Kollapsad sälförvaltning vid Sveriges kust

Sverige behöver en jaktmyndighet som ser till viltets bästa.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrev 2012 av regeringen att ta fram en förvaltningsplan för knubbsäl och gråsäl som skulle vara ekosystembaserad adaptiv förvaltning för att underlätta det kustnära fisket. I dag finns det väldigt få kustnära fiskare kvar på grund av många och krångliga regelverk och en överstor sälpopulation som gör det kustnära fisket näst intill omöjligt att livnära sig på.

Uppskattad knubbsälsförekomst i Kattegatt och Skagerrak är mellan 25 000-30 000 individer samt att det finns rik förekomst av skarv som inte förvaltas. Dessa två fiskätande arter konkurrerar med det kustnära fisket och skattar fiskstammarna med cirka 120 ton/dygn detta motsvarar 43 800 ton/år. Detta gäller bara knubbsälarna på västkusten. Hur mycket tar yrkesfisket upp per år? Om den rödlistade torsken i Kattegatt ökar som vi önskar kommer nästa problem med stora sälbestånd. Sälarna är huvudvärd för sälmasken som sprider sig till torsken. Detta fenomen har plågat det kustnära fisket i Skåne och Blekinge under senare år och gör fisken osäljbar.

I dag lyder svensk sälförvaltning under en rad olika departement och verk som gör att förvaltningen har kollapsat totalt till nackdel för sälstammen och nyrekrytering av det kustnära fisket. EU, Helcom, Miljödepartementet, WTO, Naturvårdsverket, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, statsrådsberedningen, Kustbevakningen, Riksdagen, Hav och vatten, Naturhistoriska riksmuseet, det kan vara fler. Alla dessa olika instanser skall samverka för en nationell sälförvaltning som är näst intill omöjlig.

Sverige har tre olika sälarter: Vikare, som förekommer i Bottenviken med cirka 25 000 individer, Gråsäl, som i huvudsak finns i Östersjön men förekommer både i Bottniska viken och Västkusten med cirka. 50 000-70 000 individer, Knubbsäl, som återfinns på Västkusten med cirka 30 000 individer i huvudsak men förekommer längst kusten ända upp till Ålandshav. Totalt har Sverige mer än hundratusen sälar och en årlig tillväxt på ca 5 000-9 000 sälar om året enligt forskaren Sven-Gunnar Lunneryd.

Sverige behöver en jaktmyndighet som ser till viltets bästa och förvaltar sälstammarna med den kunskap som finns i dag. Om Sverige förvaltade älgstam lika illa skulle det innebära att älgstammen skull öka med 400% på sikt och det tror vi inte skogsbolagen skull ha överresande med. Miljöpartiets EU parlamentariker Carl Schlyter var drivande i frågan att förbjuda försäljning av sälprodukter inom EU.

Om den ekobaserade förvaltning kräver att sälbestånden måste minska genom jakt är förbudet att sälja sälprodukter en stor begränsning i jakten. Är detta en sund förvaltning?

Fredrik Jonsson

Ordförande för Jägareförbundet Halland