Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett kraftigt regn orsakade översvämning vid stationen i Varberg i slutet av augusti.
Ett kraftigt regn orsakade översvämning vid stationen i Varberg i slutet av augusti.

Klimatfrågan i fokus för projekt Varbergstunneln

Marken i området kommer höjas.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Ska man byta till ubåt i framtiden

Den befintliga lågpunkten i korsningen Magasingatan/Västra Vallgatan har vid flera tillfällen skapat översvämningar i stationsområdet i samband med kraftiga regn. I det kommande arbetet med Varbergstunneln arbetar Varbergs kommun och Trafikverket med att höja marken i området. När Varbergstunneln och stationsområdet är utbyggt och när Magasinsgatan förlängts ut till hamnen kommer dagvatten att ledas ut till hamnbassängen via Magasinsgatans förlängning.

Vid häftiga skyfall går dagvattenledningar fulla och regnvattnet rinner istället på gatorna. Vid skyfall behövs en skyfallsberedskap för att hantera detta regnvatten. För att höjdsätta området vid den nya stationen och gatorna tas en skyfallskartering fram för ett 100-årsregn, vilket ger en möjlighet att minska risken för översvämningar.

Klimatfrågan är ett fokusområde för Trafikverket och i projekt Varbergstunneln. Vi har i framtagandet av järnvägsplanen för Varbergstunneln haft samråd med SMHI och berörda myndigheter. Vi har också stämt av mot de vetenskapliga beräkningar som görs inom arbetet i FN:s klimatpanel (IPPCC).

I nuläget har vi ett högsta högvatten för kusten utanför Varberg på +1,79 med 200 års återkomsttid. Vi har anpassat denna siffra med möjliga lokala effekter som ökad vind och storm. Dessutom har vi använt en säkerhetsmarginal som används vid viktig samhällsbyggnad.

Vi har gjort beräkningar för att hela anläggningen ska kunna hållas öppen för trafik, och stationen öppen för resandeutbyten vid vattennivåer upp till +2,5 meter.

Vid extrema händelser med högre vattennivåer än +2,5 meter kommer trafiken att stängas av och anläggningen ska kunna skyddas mot vatteninträngning upp till 3,5 meter.

Vid händelse av högre havsnivåer efter år 2100 ska skyddsnivån kunna byggas på till +5,0 meter.

Under byggtiden med tunnel och tråg kommer vi att använda pumpar för att se till att det inte blir någon översvämning.

Jonas Peterson

delprojektledare utbyggnad av Västerport

Varbergs kommun

Karin Sjödin

delprojektledare för nya stationsområdet

Varbergs kommun

Jesper Mårtensson

ansvarig miljö och tillstånd

projekt Varbergstunneln

Trafikverket