Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vårt utredningsförslag skulle genomföras skyndsamt och om möjligt skulle lunchserveringarna fortgå under utredningens gång, skriver Morgan Börjesson (KD) och Roger Kardemark (KD). Bild: Annika Karlbom
Vårt utredningsförslag skulle genomföras skyndsamt och om möjligt skulle lunchserveringarna fortgå under utredningens gång, skriver Morgan Börjesson (KD) och Roger Kardemark (KD). Bild: Annika Karlbom

KD försökte rädda kvar lunchserveringarna

Vi kristdemokrater valde att lyssna till berörda, göra om och göra rätt, skriver Morgan Börejsson (KD) och Roger Kardemark (KD).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Vid Socialnämndens sammanträde den 26 augusti presenterade vi Kristdemokrater ett skarpt förslag vars syfte var att rädda kvar lunchserveringarna vid berörda trygghetsboenden. Tyvärr fick vi inte tillräckligt gehör för detta från övriga partier utan beslutet kvarstår. Vårt förslag förlorade den avslutade voteringen och det var bara C och KD som röstade för och M emot. L och S valde att avstå.

Sommaren 2020 visade den ekonomiska prognosen inom Socialförvaltningen på ett underskott på 25 milj. I stor hast presenterades 3 förslag som skulle ge besparingar på ca 18 milj. Förslagen och dess konsekvenser blev inte tillräckligt analyserade och diskuterade före beslut. En oenig nämnd tog besluten. Förslagen var att stänga vissa lunchserveringar på trygghetsboende, att privatisera resterande LSS samt att slopa den särskilda satsningen inom äldreomsorgen som vi valt att benämna Hälsoledarna. KD valde att ta strid för Hälsoledarna, en funktion som hade till uppgift att ge våra äldre lite extra i sysselsättning, gå ut på promenad, ge socialt umgänge mm vilket vi bedömde var värdefullt särskilt i dessa pandemitider. Finansiering fanns sedan tidigare. Tyvärr fick vi inte gehör för vår linje utan Hälsoledarna har nu avslutats. Beslutet att avsluta lunchserveringarna vid Storegården och Apelvikshöjd samt helgserveringarna i Rolfstorp har medfört kraftig kritik från berörda. Alternativa beräkningar av kostnader för lunchserveringarna har även framförts. Någon analys av de sociala eller långtgående konsekvenserna av stängningen gjordes inte.

I syfte att ta fram en ny och aktuell kostnadsberäkning för dessa lunchserveringar föreslog vi vid socialnämndens möte den 26 augusti att ge Socialförvaltningen uppdrag att utreda förutsättningarna inklusive kostnaderna för att bedriva lunchserveringarna samordnat via serviceförvaltningens befintliga tillagningskök. Serveringarna har tills nu utförts i såväl egen som extern regi. Vårt utredningsförslag skulle genomföras skyndsamt och om möjligt skulle lunchserveringarna fortgå under utredningens gång. Därefter skulle ett nytt beslut tas av nämnden. KD redovisade även ekonomiska konsekvenser. Med förvåning får vi sedan på insändarsidan i lördagens HN läsa att Turid Ravlo Svensson lovade att om C skulle lägga ett förslag som innebar fortsatt lunchservering skulle hon rösta för detta. Konstigt att vem som är förslagsställare ska avgöra om S röstar för eller emot. Vi kristdemokrater valde att lyssna till berörda, göra om och göra rätt men tyvärr så fick vi inte majoritet för detta vilket nu drabbar våra äldre på dessa trygghetsboenden.

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare samt ledamot i Socialnämnden

Roger Kardemark KD

Ordförande för KD lokalavdelning