Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att ändra hastighet på given väg borde inte vara några som helst problem, det krävs bara lite intresse. Bild: Marcus Lindblad / SVD / TT
Att ändra hastighet på given väg borde inte vara några som helst problem, det krävs bara lite intresse. Bild: Marcus Lindblad / SVD / TT

Kan verkligen inte kommunen ändra hastigheten?

Att ändra hastighet på given väg borde inte vara några som helst problem.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Väg 845 har behov av åtgärder"

Det är ju skönt att kommun och Trafikverket äntligen börjat öppna ögonen och ser allvaret och behovet av åtgärder på den aktuella platsen för att öka trafiksäkerheten. Detta ser jag fram emot och många andra i området.

Det jag ställer mig frågandes till och inte alls håller med om är svaret att kommunen inte kan agera på det sätt som insändare efterfrågar. Jag förstår att det inte är så enkelt att lösa farthinder, hastighetskameror, gång och cykelbanor, för då behövs det kapital. Men att ändra hastighet på given väg borde inte vara några som helst problem, det krävs bara lite intresse.

Det är reglerat i trafikförordningen ( SFS nr 1998:1276 ) att kommunerna bestämmer och beslutar om gränserna för tättbebyggt område. I broschyren “ Rätt fart i staden ” som Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting tagit fram står det: Kommunerna beslutar gränsen för tättbebyggt område och beslutar alla hastighetsgränser inom tättbebyggt område, oavsett vem som är väghållare. Sedan den 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett tättbebyggt område ( 3 kap 17 § TrF ). Sedan den 1 augusti 2008 har kommunerna möjlighet att besluta lokala trafikföreskrifter om 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 km/ tim inom tättbebyggt område ( VVFS 2008:184 ).

När det gäller frågan om vem som kan göra något för att sänka hastigheten är det, enligt mig, tydligt att det ligger på kommunen då denna vägsträcka utanför våran förskola och även från Löftabro är en tätort enligt SCB sedan 2005. Om ni på kommunen inte själva anser att denna sträcka är en tätort, varför? och på vilka grunder?

Jag uppmanar samtidigt de som sitter i åtgärdsvalsstudien som görs på den aktuella sträckan att ta kontakt med Värö-Stråvalla-Visionen så att de kan vara med och ge sin syn på de åtgärder som behövs i området.

Det var inte längesedan ni ändrade farten i Åskloster från 60km/tim till 40km/tim utan andra hastighetsdämpande åtgärder och då gick det bra, jag undrar vad är skillnaden här?

Robert Hult

Boende i Stråvalla tätort