Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi behöver bygga kärnkraften parallellt med förnybara källor för att elsystemet tekniskt ska fungera, skriver debattörerna. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Vi behöver bygga kärnkraften parallellt med förnybara källor för att elsystemet tekniskt ska fungera, skriver debattörerna. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Kärnkraft måste vara basen i energisystemet

Vindkraften tar mycket plats. De havsbaserade parkerna är enorma. Det innebär att vindkraften så gott som alltid kommer att hamna i konflikt med andra intressen, skriver Cecilia Rönn (L), Tobias Carlsson (L) och Petra Hygrell (L).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Ett antal mycket stora havsbaserade vindkraftsparker planeras nu längs Sveriges kust. Flera av projekten ligger utanför den Halländska kusten. De här projekten väcker känslor. I vissa fall skulle kraftverken synas från land. Andra skulle hamna så långt ut att de i praktiken skulle bli svåra att se med blotta ögat. Människor oroar sig över vilken påverkan de skulle få.

I Halland innebär det också påverkan på andra intressen som fiskenäring, havsmiljö, påverkan på i princip hela kustlinjen och belysning från dessa verk som kommer synas vid horisonten. Dessutom vill man att anslutning sker vid Ringhals. Logiskt, men här måste man göra av avvägning av övriga intressenter och vi vill inte stänga möjligheten att bygga fler reaktorer på Ringhals.

Vi liberaler kräver handling från regeringen för att raskt bygga ut elproduktionen. Elen från vindkraft kommer att ge ett viktigt bidrag när Sveriges elsystem på bara 20 år måste fördubblas. För att vi ska kunna elektrifiera både industrin och transportsektorn behövs väldigt mycket mer el. Elektrifieringen i sin tur är helt nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålen samtidigt som exporten av varor och tjänster, och den stora klimatnytta de gör, fortsätter öka.

Vindkraften kan dock inte ensam klara uppgiften. Vindkraften innebär en teknisk utmaning. För att elsystemet ska kunna ta emot stora mängder väderberoende el måste även den planerbara elproduktionen växa. I praktiken innebär det att vi behöver bygga kärnkraften parallellt med förnybara källor för att elsystemet tekniskt ska fungera. Hur mycket väderberoende vind- och solkraft och hur mycket planerbar kärnkraft som kommer att byggas kommer att avgöras av industrins möjlighet och önskan att vara flexibel i sin elanvändning, men båda behövs.

Vi liberaler anser att företag ska kunna etablera sig även södra Sverige. Även här ska människor och företag kunna få den el de behöver till ett skäligt pris.

Vindkraften tar mycket plats. De havsbaserade parkerna är enorma. Det innebär att vindkraften så gott som alltid kommer att hamna i konflikt med andra intressen. Det här ser vi också runt om i landet där vindkraftpark diskuteras.

Vårt budskap för Halland är att vi välkomnar kraftverken om de kan samexistera med fiskerinäringen och inte skadar vår havsmiljö och fågellivet samt att de byggs så långt ut att de inte syns från land.

Ju högre verk desto längre ut från land behöver de byggas.

Några av de andra partierna – de som avsäger sig fossilfri kärnkraft som verktyg för klimatomställningen – kan inte som Liberalerna göra avvägningen mellan olika intressen. För att deras ekvation ska gå ihop måste de dämma upp snart sagt varje bäck och placera ett vindkraftverk vid varje röd stuga och längs varje kuststräcka. Ändå kommer deras energisystem inte ge människor elen de behöver då det inte blåser eller solen inte skiner.

Vår liberala energipolitik ger utrymme att bygga ett klimatneutralt energisystem som levererar energi när och där människor behöver den utan att vi för den skull behöver ge upp allt annat som är viktigt.

Cecilia Rönn (L)

toppkandidat riksdagen

Tobias Carlsson (L)

toppkandidat kommunfullmäktige Varberg

Petra Hygrell (L)

toppkandidat kommunfullmäktige Falkenberg