Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Martina Holmberg / TT
Bild: Martina Holmberg / TT

Integrera tandvård i högkostnadsskyddet

Personer med diabetes behöver tandvård som de har råd att betala.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Många som lever med diabetes har problem med munhälsan. Det gäller även för de runt 10 000 personer som lever med diabetes i Halland. Utöver allvarliga tandproblem kan en försämrad munhälsa påverka diabetessjukdomen i negativ riktning genom förhöjda blodsockernivåer.

I en ny enkät bland medlemmar i Svenska Diabetesförbundet svarar elva procent att de under det senaste året avstått från tandvård därför att de inte har råd. Den andelen uppgår i Halland till åtta procent. Detta kan skapa negativa spiraler där både munhälsan och övrig hälsa tar stryk. Av samma undersökning framgår det att sju procent i region Halland bedömer sin tandhälsa som dålig eller mycket dålig. Resultaten är oroväckande eftersom analysen samtidigt visar att gruppen som bedömer sin tandhälsa som sämst, samtidigt är den grupp som oftast avstår från tandvård eftersom de inte har råd.

Bland vuxna personer med diabetes, som haft sin sjukdom en längre period, är det vanligare med parodontit (inflammation i tandköttet som kan leda till tandlossning) än hos andra. Det gäller framför allt om det inte är möjligt att hålla stabila och låga blodsockervärden. Parodontiten kan påverka glukoskontrollen och starta en spiral som drabbar bägge sjukdomstillstånd negativt. Här påverkar den försämrade munhälsan diabetessjukdomen i negativ riktning genom förhöjda blodsockernivåer, vilket i sin tur försämrar munhälsan etcetera.

Tandvård behöver därför integreras i hälso- och sjukvården samt inkluderas i högkostnadsskyddet. Det är inte bara rätt och rimligt, det är även samhällsekonomiskt klokt. Detta för att undvika onödiga kostnader i form av diabeteskomplikationer samt minska mänskligt lidande i form av dålig munhälsa. Vid Socialstyrelsens senaste revidering av de nationella riktlinjerna för diabetes framkom det att en bättre glukoskontroll till följd av förbättrad tandvård är kostnadseffektivt i ett samhällsperspektiv.

Även personer med diabetes behöver tandvård, som de har råd att betala.

Sven Fogelström

ordförande Diabetesföreningen i Hallands län