Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Några av de presenterade förslagen bedömdes ligga för nära gamla hamnen och den historiska miljön. Ett annat tog bort en sedan länge önskad koppling mellan staden och havet, skriver stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.
Några av de presenterade förslagen bedömdes ligga för nära gamla hamnen och den historiska miljön. Ett annat tog bort en sedan länge önskad koppling mellan staden och havet, skriver stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

Inget hotellförslag gynnades

Kommunens uppdrag är att se till stadens behov.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Orättvisa upplägget bäddade för hotellvinst"

Att placera ut rätt funktion på rätt plats i en stadsplanering kräver en noggrann process. Där har kommunen ett stort och avgörande ansvar. Kommunens uppdrag är att se till stadens behov – inte i första hand till enskilda exploatörers önskemål.

Med anledning av HN:s artikel 1 april som antyder att hotellförslag gynnats respektive missgynnats kommer här ett förtydligande över hur tävlingsprocessen gick till.

Oktober 2017 gick Planprogram för Västerport ut på samråd, där står bland annat: ” I den första utbyggnadsetappen finns möjlighet att placera hotell”. Det framgår inte av programmet var ett hotell ska ligga. Från början utgick projektet från hypotesen att hotellet skulle kunna ligga i nordöstra hörnet av etapp 1, närmast järnvägsstationen, mot Östra Hamnvägen (läge A). Denna placering var dock vare sig beslutad eller utredd.

I november 2017 hörde två intressenter av sig och ville på eget initiativ presentera varsitt förslag. Den ena aktören hade valt en placering norr om Campus där två kvarter skulle slås ihop för att få en större yta (läge C). Detta betydde att förlängningen av Engelbrektsgatan byggdes bort och att både siktlinje och fri passage till vattnet försvann. Det andra förslaget låg på tomten vi först hade i åtanke men använde sig också av en del av grannkvarteret.

Under kommunens prekvalificering våren 2018 anmälde sig ytterligare fyra hotellintressenter som presenterade sina idéer, två av dem på nya platser: läge D och E. Eftersom i stort sett alla möjliga lägen var representerade i förslagen – utom tomten med läge B – uppmanade projektet den sist inkomna intressenten att undersöka möjligheterna där.

Det är viktigt att notera att förslagen under våren inte hade begärts in av kommunen utan var intressenternas idéer. Vid denna tidpunkt fanns ingen officiell tävling och ingen utsedd jury.

Projektet gjorde nu en utredning om vilken som var den mest fördelaktiga platsen för ett hotell i Västerport. Några av de presenterade förslagen bedömdes ligga för nära gamla hamnen och den historiska miljön. Ett annat tog, som tidigare nämnts, bort en sedan länge önskad koppling mellan staden och havet. Sådana viktiga överväganden för det allmänna intresset gjorde att vissa lägen valdes bort.

Läge B blev till sist den plats som kommunledningen och byggnadsnämndens presidium förordade. Samtliga intressenter meddelades i början av juli 2018 att läge B gäller, vilket alltså blev platsen som tävlingen skulle ske på.

Tävlingsunderlag med bedömningskriterier skickades ut och tre förslag lämnades in i slutet av oktober samma år. Ingen av förslagsställarna anmälde att tävlingstiden var otillräcklig eller förde fram andra funderingar kring tävlingen. Tvärtom yttrade en av de tidiga intressenterna i HN att man tyckte placeringen var bra.

Först i november 2018 utsågs en jury med undertecknad som ordförande. Juryn och politiken var sedermera eniga kring valet av vinnare.

Sten Hedelin

stadsbyggnadsarkitekt

Svar

från HN:s redaktion.

I vår artikel beskrev vi det faktum som stadsbyggnadsarkitekten själv tar upp i insändaren – projektledningen ”uppmanade” en av intressenterna att undersöka möjligheterna att bygga på en specifik plats. Detta skedde flera månader innan just den platsen förordades av kommunen officiellt och blev känd bland andra intressenter. Det framgick tydligt i HN:s publicering.

Petter Tarenius

nyhetschef