Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mark- och miljödomstolens dom är tydlig så till vida att den underkänner detaljplanen. Domstolen drar dock långtgående slutsatser som vi upplever skapar flera frågetecken, skriver Christofer Bergenblock (C) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
Mark- och miljödomstolens dom är tydlig så till vida att den underkänner detaljplanen. Domstolen drar dock långtgående slutsatser som vi upplever skapar flera frågetecken, skriver Christofer Bergenblock (C) och Ann-Charlotte Stenkil (M)

Inget ”hemlighetsmakeri” om överklagan om Västerport

Alla beslut rörande Västerport – både ekonomiska och andra – är fattade av folkvalda politiker.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Papperen på bordet om Västerport”

Det finns inget hemlighetsmakeri kring kommunens beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens dom om etapp 1 i Västerport. Skälen redovisades på en presskonferens direkt efter beslutet i kommunstyrelsen, och finns sedan dess publicerade på vår webbplats.

Mark- och miljödomstolens dom är tydlig så till vida att den underkänner detaljplanen. Domstolen drar dock långtgående slutsatser som vi upplever skapar flera frågetecken. Det handlar om mer än hotellets höjd, till exempel om vad som är vattennära bebyggelse, hur vi ska förhålla oss till Varbergs ”gröna horisont” i öster och var gränsen går för att en bebyggelse ska räknas som för sluten. Bara för att nämna några exempel.

Vår förhoppning är att förslaget till detaljplan godkänns genom en ny dom, men om så inte blir fallet att vi får större tydlighet och vägledning inför den framtida planeringen av Västerport

Arbetet med att omvandla ett centralt industriområde till en levande och tillgänglig stadsdel går nu vidare. Domen innebär att projektet försenas, och att intäkter och kostnader skjuts på framtiden. I sammanhanget kan det vara bra att påminna om att en lägre exploatering i hamnområdet än det föreslagna snittet på fem våningar, innebär färre och därför dyrare bostäder.

24:7 efterlyser ”papperen på bordet” när det gäller avtalen med de företag som vill bygga bostäder och hotell i etapp 1. Samtliga markansvisningsavtal är beslutade i kommunstyrelsen och offentliga handlingar, det är bara att begära ut dem och läsa. 13 byggaktörer har tecknat markanvisningsavtal (option på att köpa mark) med Varbergs kommun. Avtalen kan – om parterna vill och kommer överens – förlängas. Om kommunens överklagande inte går igenom upphör avtalen att gälla och en ny markanvisning måste göras, helt enligt lag och praxis.

Alla beslut rörande Västerport – både ekonomiska och andra – är fattade av folkvalda politiker. Besluten är dokumenterade och offentliga. Att, som 24:7 gör, komma med antydningar om hemlighetsmakeri och dolda agendor är bara populistiskt och plumpt.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

kommunstyrelsens ordförande

Christofer Bergenblock (C)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

LÄS OCKSÅ: Papperen på bordet om Västerport