Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ofta sker barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck i samband med utlandsresor vid loven och allra mest på sommaren. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT
Ofta sker barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck i samband med utlandsresor vid loven och allra mest på sommaren. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Inga flickor ska giftas bort!

Ofta sker barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck i samband med utlandsresor vid loven och allra mest på sommaren, skriver debattörerna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Sommarlovet i Halland har redan börjat och det är otroligt många barn och unga som sett fram emot detta; sol, bad och roliga aktiviteter. Men för en grupp förknippas längtan efter sommarlovet med rädslan för att inte komma tillbaka till hösten. Att barn tvingas utomlands för att giftas bort eller könsstympas år 2022 är en skam!

I dagsläget saknas en heltäckande kartläggning över hur många som drabbas totalt i Sverige. Uppskattningen är att 70 000 personer i åldern 16-25 inte fritt kan välja vem de vill gifta sig med. Cirka 19 000 flickor löper stor risk att könsstympas.

Ofta sker barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck i samband med utlandsresor vid loven och allra mest på sommaren.

Nu den 1 juni beslutades det att brottet hedersförtryck ska införas i brottsbalken, detta innebär en strängare straffskala.

Den 1 juli 2014 trädde lagstiftning mot äktenskapstvång i kraft. Där det är straffbart att tvinga och pressa någon att gifta sig mot sin vilja samt försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat, liksom att lura någon att resa utomlands i syfte att giftas bort.

Barnäktenskapsbrott ger från 1 juli 2020 fängelse upp till fyra år och den som gifter sig med ett barn kan dessutom straffas.

Ska det bli en förändring på allvar så krävs inte bara ny lagstiftning utan vi behöver jobba för att integrera svenska värderingar på riktigt. Ännu större del av samhällsorienteringen som erbjuds nyanlända behöver fokusera på mänskliga rättigheter och på att individens integritet och kropp inte får kränkas.

Vi vet inte idag hur omfattande förtrycket är, Socialstyrelsen har försökt få fram heltäckande siffror utan att lyckas. Vi kan inte vara nöjda, hedersförtryckets omfattning måste mätas!

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill se:

• Ett nationellt kompetensteam mot tvångs- och barnäktenskap som arbetar proaktivt mellan myndigheter på hemmaplan och polis i det berörda landet dit barnet tagits. Som i Storbritannien, där man kan dömas till upp mot sju års fängelse om ett barn inte återförs i tid.

• Att en särskild enhet upprättas inom Polismyndigheten, att hjälpa de svenska barn som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

• Att kommuner och skolor har enhetliga riktlinjer för hur de ska agera när flickor systematiskt bevakas och begränsas i sina aktiviteter i och efter skolan av släkt eller familj.

• Att en handlingsplan finns i varje kommun för att upptäcka barn som riskerar att föras utomlands.

• Ett samlat stöd till den drabbade från misstanke till fällande dom och möjlighet till ett tryggt vuxenliv.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar människor att leva sitt liv i frihet.

Det är hela samhällets skyldighet att se till att denna mardröm tar slut. Hedersförtryck får inte vara orsaken till att skolbänkar står tomma efter sommarlovet.

Sandra Forsberg (KD)

ordförande, KD-K Halland

Maria G Graf (KD)

vice-ordförande, KD-K Halland