Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Psykiatriska ambulansen (PAM), en specialanpassad ambulans för psykiskt sjuka. Ambulansen på bilden rullar i Stockholm. Bild: Pontus Lundahl/TT

Inför psykiatriambulans i Halland

Att polisens knappa resurser ska läggas på områden som andra är bättre lämpade för anser vi i Sverigedemokraterna är fel.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den psykiska ohälsan ökar och ställer krav på en förändring av den psykiatriska vården. Behov av bättre omhändertagande för dem som drabbas av akut psykisk ohälsa är stor. Patienter som behöver akut psykiatrisk vård ska få lika bra vård och omhändertagande som de patienter som behöver somatisk akutsjukvård. Precis som den som drabbas av hjärtinfarkt får vård i ett akut skede ska den som drabbas av akut psykisk ohälsa få lika bra hjälp i det akuta skedet.

Att patienter med exempelvis suicidal risk eller psykos får ett korrekt bemötande av personal med specialistkompetens innebär säkrare bedömningar och möjlighet till rätt vårdnivå från början.

Inte sällan är det dock polisen den första någon som drabbas av akut psykisk ohälsa möter, vilket kan upplevas djupt kränkande då det kan sända signaler om att det nästintill är brottsligt att vara psykiskt sjuk.

Polisen i Kungsbacka uttalade nyligen att allt mer resurser går åt just till att transportera människor som mår psykiskt dåligt. Vid vissa situationer är det naturligtvis nödvändigt med polishandräckning, men att polisens knappa resurser ska läggas på områden som andra är bättre lämpade för anser vi i Sverigedemokraterna är fel. Så som ett led att ytterligare förbättra den psykiatriska vården samt för att frigöra resurser från polisen har vi i Sverigedemokraterna förslagit att införa psykiatriambulans i Region Halland. Personalen i psykiatriambulansen har då tillgång till journalsystemet i bilen, och vet därför ofta vilken patient man möter när man kommer fram. En stor del kan därmed få en individanpassad vård direkt och behöver inte läggas in på sjukhus.

De senaste åren har flera regioner infört PAM, en lyckad satsning som visat sig minska belastningen både på polis och psykakuten. Vi hoppas således att övriga ledamöter i regionfullmäktige bifaller förslaget och att psykiatriambulans införs även i Halland.

Carita Boulwèn (SD)

Ann-Helén Djivjak (SD)