Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
I dag flyter omkring 150 miljoner ton plast runt i världens hav. Bild: Heiko, Junge

Inför en avgift på plast i hela EU

I dag flyter omkring 150 miljoner ton plast runt i världens hav.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Västkusten är Sveriges ansikte ut mot världen. Hit kommer fartyg med varor och gods från jordens alla hörn. Härifrån exporteras bilar, maskiner och mediciner. Den nära tillgången till havet skapar både god livskvalitet för den enskilda människan och bra förutsättningar att skapa ekonomiskt välstånd. Men havet är hårt drabbat av nedskräpning. Det är dags att ta ett gemensamt europeiskt ansvar.

I dag flyter omkring 150 miljoner ton plast runt i världens hav. Exakt hur mycket som finns i svenska vatten är svårt att fastställa, även om det går att göra uppskattningar utifrån hur mycket som flyter i land. I Skräprapporten 2019 från organisationen Håll Sverige rent uppges att i snitt går det att hitta 116 skräp per 100 meter strand i Sverige. Siffran är än större i stadsnära områden: 233 skräp per 100 meter strand.

I dag borde det vara uppenbart för alla som bor längsmed Hallandskusten att nedskräpningen av våra hav är ett allvarligt problem, och det är också tydligt att Sverige inte kan hantera frågan på egen hand.

Problemet är gränsöverskridande. Detta till trots har de flesta svenska partier en sval, eller rentav skeptisk, inställning till det europeiska samarbetet. Istället hävdar man slentrianmässigt att den så kallade överstatligheten är vår tids stora fiende. Slutsatsen är djupt olycklig eftersom den försvårar våra möjligheter att lösa problemen. Om det är överstatliga lösningar som krävs är det också dem vi måste förorda.

Liberalerna har sedan lång tid identifierat en rad frågor som kräver ett starkare europeiskt samarbete. Nedskräpningen av våra hav är en sådan. Redan under föregående mandatperiod arbetade Liberalerna i Europaparlamentet för att förbjuda plast i engångsprodukter, och röstade till slut igenom en sådan lagstiftning. Nu måste arbetet fortsätta. Liberalerna föreslår ett antal konkreta reformer på EU-nivå för att få bukt med problemet:

1. Göra all plast återvinningsbar. Det bör skapas en bindande målsättning för alla medlemsstater att all plast ska vara återvinningsbar senast 2030. Vidare bör EU arbeta för att den inre marknaden ska ta större klimat- och miljöhänsyn vid tillverkning och utformning av förpackningar.

2. Stoppa export av plastavfall. Mycket av plasten längs med våra stränder kommer från länder utanför Europa. Därför vill vi hindra export av plastavfall till länder utanför EU som inte återvinner avfallet på ett tillfredsställande sätt.

3. Införa en EU-plastavgift. Det ska kosta att smutsa ner. Därför borde den plast som inte återvinns i varje land åläggas med en avgift. Med en sådan reform skapas incitament för varje medlemsland att skynda på återvinningen av plaster, den skulle också göra det lönsamt att införa nationella plastskatter.

4. Skapa ett europeiskt pantsystem. Att skapa incitament för att återlämna använda produkter är en viktig åtgärd. I dag saknar vissa länder helt och hållet pantsystem, och pantsystemen som finns i olika länder är inte kompatibla med varandra. Att det inte går att panta danska burkar i Sverige är ett sådant exempel.

Den halländska kusten är ett unikt vackert naturlandskap i Sverige. Få saker går att jämföra med att promenera längsmed stränderna och känna närheten till havet. Men om man istället möts av berg med sopor förstörs upplevelsen.

Våra gemensamma problem går bara att hantera genom ett fördjupat europeiskt samarbete. Det är genom att arbeta tillsammans som vi kan stoppa nedskräpningen av våra hav. Därför säger Liberalerna ja till ett starkare Europa.

Filip Zackrisson (L)

Europaparlamentskandidat från Halland, Varberg

Henrik Edin (L)

tidigare riksdagsledamot, Göteborg