Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vilseledande i idéstudien om spårområdet i Varberg, tycker insändarskribenten. Bild: Dick Gillberg
Vilseledande i idéstudien om spårområdet i Varberg, tycker insändarskribenten. Bild: Dick Gillberg

Idéstudien om gamla spåret är vilseledande

Inte det mest realistiska förslaget som förordas.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

På kommunens begäran har SWECO tagit fram fem förslag på förlängning av Mathilda Ranchs allé. Fyra av dem ansluter till Lasarettsgatan i söder. Projektgruppen förordar det femte förslaget, det som innebär att trafiken leds upp på Bäckgatan. De argument de anför för att misskreditera de fyra första förslagen är missvisande. Man skriver; ” Att ansluta mot Lasarettsgatan innebär att vägen kommer få en kraftig lutning på grund av de nivåskillnader som finns”. I SWECO:s utredning, säger man, att samtliga alternativ har en godtagbar lutning för biltrafik. Ett av förslagen har det inte för cykeltrafik. Men de föreslår åtgärder som gör lutningen godtagbar för cykel.

Det mest realistiska alternativet, enligt min mening, är alternativ 3, som innebär att vägen förlängs till Lasarettsgatan, men att viadukten på Prästgatan tas bort. Då blir lutningsgraden marginellt högre (cirka 1%) än den som är på Västra Vallgatan motsvarande sträckning. Det som kan upplevas negativt med detta alternativ, är att anslutningen mellan Fästningsgatan och Prästgatan tas bort. Däremot borde en gång- och cykelväg kunna anslutas till den som kommer att gå på spårområdet, vilket gör att man kan nå centrum på ett enkelt sätt. Biltrafiken till Platsarna kommer att gå via Lasarettsgatan. Att göra genomfartstrafiken mindre tillgänglig, kan ju ses som en fördel för detta område med sin speciella karaktär.

Projektgruppen har radat upp ett antal invändningar mot alternativen att ansluta till Lasarettsgatan. Men man har inte med ett ord nämnt de utmaningar som alternativet Bäckgatan medför. Detta tycker jag är vilseledande.

Leif Möller