Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Domen gör att hela Västerports utformning känns oviss och signalerar att det inte blir 500 nya bostäder i första etappen, skriver insändarskribenten. Bild: JESSICA GOW / TT
Domen gör att hela Västerports utformning känns oviss och signalerar att det inte blir 500 nya bostäder i första etappen, skriver insändarskribenten. Bild: JESSICA GOW / TT

Hyresrätter måste byggas i Västerport

S har stridit för att Västerport ska vara en stadsdel för alla och viktigast har varit att få till en mix med både hyresrätter och bostadsrätter, skriver Jeanette Qvist (S).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

S valde att rösta för att överklaga mark- och miljödomstolens dom som upphävt detaljplanen för Västerport, etapp 1. Anledningen är att vi tror på detaljplanen som det jobbats med under många år och som dessutom hade ett brett stöd i fullmäktige, men också för att vi måste få mer klarhet och vägledning för hur vi ska kunna gå vidare med att planera Västerport.

S har stridit för att Västerport ska vara en stadsdel för alla och viktigast har varit att få till en mix med både hyresrätter och bostadsrätter. I första etappen är det nu ca 25–30 procent hyresrätter. Något vi vill öka i kommande etapper. Detta för att inte få en ”gräddhylla” med dyra bostadsrätter och en stadsdel som bara är för några få.

Även de kulturhistoriska värdena som finns runt Västerport är viktiga för S. Vi tog del av utredningar och länsstyrelsens ställningstagande om att planen som helhet inte skulle innebära någon påtaglig skada för riksintresset för kulturmiljön och att hotellet, trots dess höjd, kunde ses som acceptabel då det endast var en enstaka hög byggnad, placerad 300 m från Fästningen. Länsstyrelsens beslut och yttrande var särskilt viktigt eftersom de har det övergripande ansvar för att riksintressen tillgodoses vid kommunal planering.

Det som oroar S i den nya domen är att det inte är endast hotellets höjd som är problemet utan att hela planen bedömts av domstolen ha ”en skala, volym och slutenhet” och ”förändring av stadsbilden” som utgör en påtaglig skada på riksintresset Varberg. Även placeringen av hus som är ”placerad långt framskjuten på ett utfyllt vattenområde” är ”ett brott mot det befintliga bebyggelsemönstret där stadsbebyggelsen finns på längre avstånd från stranden”.

Domen gör att hela Västerports utformning känns oviss och signalerar att det inte blir 500 nya bostäder i första etappen och att läget behöver justeras och glesa ut, våningsantal sänkas och hotellets höjd minskas. S ser en mycket stor risk att antalet hyresrätter också kommer behöva minskas drastiskt eftersom kommunen måste få tillbaka de många skattemiljoner som det kostar att göra marken byggbar och säljbar till byggaktörer. Med färre bostäder så ökar priset för de boende, både för hyresrätter och bostadsrätter, och gör det svårare att få till en stadsdel för alla.

Mot denna bakgrund känns ett överklagande av mark- och miljödomstolens beslut både rätt och nödvändigt för att få tydlighet och vägledning inför en eventuellt ny plan för Västerport. Och en sak är säkert. Oavsett utfall så kommer S att fortsätta strida för att den stadsdel som byggs inte blir en exkluderande stadsdel som byggs för några få med stora plånböcker.

Jeanette Qvist (S)

kommunalråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Fullmäktige