Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

El från ny kärnkraft kostar mellan 2 och 3 gånger så mycket som el från ny vindkraft, skriver debattörerna. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
El från ny kärnkraft kostar mellan 2 och 3 gånger så mycket som el från ny vindkraft, skriver debattörerna. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Hushåll i Halland får betala priset för ny kärnkraft

Ny vindkraft bär sina egna kostnader.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har hotat att lämna den blocköverskridande energiöverenskommelsen om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. De kräver också att målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ska ersättas med ett mål om ett fossilfritt elsystem.

Detta är problematiskt av tre olika skäl:

För det första är den svenska elproduktionen redan i dag i princip fossilfri och el från ny kärnkraft kostar mellan 2 och 3 gånger så mycket som el från ny vindkraft. Det är därför det inte byggs kärnkraft i Sverige. Och det är därför det skulle krävas omfattande statliga subventioner för att bygga ny kärnkraft, något som skulle drabba skattebetalarna eller elkonsumenterna.

För det andra skulle vindkraftsutbyggnaden bromsas. Alliansregeringen införde 2009 en planeringsram för att möjliggöra 30 TWh vindkraft år 2020. Nu pågår ett liknande arbete inom Naturvårdsverket och Energimyndigheten med sikte på att möjliggöra 100 TWh vindkraft år 2040. Det baseras på förnybarhetsmålet. Men om detta mål avskaffas minskar skälen att skapa förutsättningar för denna utbyggnad. Effekten skulle bli att vindkraftsutbyggnaden bromsas, elpriset stiger och klimatutsläppen ökar.

För det tredje saknar Moderaternas och Kristdemokraternas förslag stöd. Enligt en Sifo-undersökning vill 75 procent av svenskarna behålla målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040, medan endast 8 procent vill avskaffa målet. Dessutom anser 46 procent att staten bör gynna vindkraft medan bara 16 procent vill att kärnkraft ska gynnas. 14 procent anser att varken vindkraft eller kärnkraft ska subventioneras, utan att marknaden ska avgöra vad som byggs ut.

Det sistnämnda är precis vad som händer idag – ny vindkraft bär sina egna kostnader och byggs ut kraftigt, med ytterligare 20 TWh till år 2022 enligt Energimyndigheten. Det sänker elpriset. Teknikkonsulten Sweco beräknar att 10 TWh ny elproduktion pressar elpriset med 3 öre per kilowattimme.

Vindkraften gynnar alltså elkonsumenterna i Halland, samtidigt som den ökade elproduktionen möjliggör en klimatsmart elektrifiering i Sverige och minskar klimatutsläppen i våra grannländer.

Energimyndigheten har nyligen konstaterat att det är fullt möjligt med ett väl fungerande 100 procent förnybart elsystem. Värna långsiktigheten och förutsägbarheten i energipolitiken. Behåll målet om en 100 procent förnybar produktion!

Linda Burenius

ordförande 100% förnybart

Jennie Wiederholm

utredare energi och miljö Hyresgästföreningen