Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut är det grundläggande att underlaget är objektivt och beskriver hur något kommer att bli på ett korrekt sätt. Så har inte fallet varit här, tycker debattören. Bild: Annika Karlbom
För att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut är det grundläggande att underlaget är objektivt och beskriver hur något kommer att bli på ett korrekt sätt. Så har inte fallet varit här, tycker debattören. Bild: Annika Karlbom

Hur kunde Snidaren 1 bli sex våningar?

I detaljplanen ges intrycket att den nya bebyggelsen i Snidaren är lägre än den mötande bebyggelsen i Lorensberg, något som inte stämmer med verkligheten, skriver HP Hylander (VP).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Hur kunde Snidaren 1 bli 6 våningar? Det korta svaret är att Sjöström och Derome har tagit sig friheten att runda demokratin genom att få igenom en nockhöjd som möjliggör en extra våning på de tre byggnader som ska uppföras, ett våningsplan som man genom politiska beslut tagit bort.

2017 inleddes en detaljplaneprocess där Sjöström och Derome presenterade ett förslag som kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg vara en för omfattande exploatering och bland annat gav kommunstyrelsens arbetsutskott förvaltningen i uppgift att ta bort ett våningsplan.

Detta skulle innebära en minskning med cirka 20 bostäder.

När det nya förslaget presenterades visade det sig att man höjt byggrätten med 1 meter för den byggnad som kommer att byggas bredvid Snidaren 1 och bara sänkt byggrätten med 1,5 meter på Snidaren 1.

Som alla säkert förstår så ska en sänkning med en våning innebära att bygghöjden sänks med minst 2,5 meter.

Att dessa exploatörer fick igenom en höjning med en meter för byggnaden bredvid Snidaren 1 möjliggör nu en 7-våningsbyggnad där. Sänkningen med bara 1,5 meter möjliggör 6 våningar för övriga hus. På det här sättet har Sjöström och Derome med hjälp av förvaltningen tagit tillbaka merparten av de bostäder som kommunstyrelsens arbetsutskott tog bort, vilket ger miljontals kronor i ökad vinst.

HN har inte fått tillstånd att visa några illustrationer och man förstår varför. I detaljplanen ges intrycket att den nya bebyggelsen i Snidaren är lägre än den mötande bebyggelsen i Lorensberg, något som inte stämmer med verkligheten.

De här företagen vet att när man väl har fått igenom en detaljplan, så är det plankartan som är juridiskt bindande, oavsett vad som beskrivs i detaljplanen för övrigt, och oavsett hur vilseledande man varit. Och det har man utnyttjat här.

När detaljplanen överklagas överraskar förvaltningen med mer. I sin inlaga till Mark- och miljödomstolen beskriver kommunen att Snidaren 1 troligen kommer att bli en byggnad med fyra våningar med inredningsbar vind, alternativt fem våningar med översta våningen indragen från fasad.

Det har aldrig varit tal om några byggnader med inredningsbara vindar, vilket också omöjliggörs genom plankartans bestämmelse att översta våningen ska vara indragen från fasad. Enda orsaken till detta inlägg till domstolen, som jag kan se, är att försöka framställa byggnaderna i mindre skala än vad detaljplanens plankarta medger.

Det är naturligtvis en omöjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter att begripa vad bygghöjder från en referenspunkt innebär, utan man får förlita sig till antal våningar och skisser, det som beskrivs i detaljplanen och vad som föredras av partiernas representanter i byggnadsnämnden.

För att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut är det grundläggande att underlaget är objektivt och beskriver hur något kommer att bli på ett korrekt sätt. Så har inte fallet varit här.

Det är oerhört allvarligt om inte invånare, politiker och domstol kan lita på förvaltningens underlag och jag förutsätter nu att kommunledningen har en ordentlig genomgång med förvaltningen om objektivitet och nya rutiner för detaljplaneprocessen.

Ta gärna en promenad och titta på kolossen som nu reser sig mot väster i kvarteret Snidaren och föreställ er ett 7-våningshus bredvid det 6-våningshus som nu byggts och tänk på detaljplanens ord: Ambitionen har varit att bebyggelsen ska utgöra en brygga och övergång mellan kvarteret Lorensberg och resterande delar av kvarteret Snidaren.

HP Hylander (VP)