Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hotellplanerna måste överprövas juridiskt i högre instans

Döm om vår förvåning när kommunen på ett häpnadsväckande och närmast kuppartat sätt förändrar förutsättningarna, skriver Hembygdsföreningen Gamla Varberg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Fästningen, själva ursymbolen för Varberg hotas av planerna på ett 14 våningar högt hotell, menar Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Bild: Kalle Pettersson
Fästningen, själva ursymbolen för Varberg hotas av planerna på ett 14 våningar högt hotell, menar Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Bild: Kalle Pettersson

Oersättliga värden kan skadas för all framtid om ett 14 våningar högt hotell placeras intill de välkända och känsliga kulturmiljöerna i Varberg. En detaljplan med hotellet skulle sannolikt också strida mot miljöbalkens bestämmelser om skydd av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

De juridiska oklarheterna är så allvarliga att detaljplanen bör överprövas rättsligt. Efter samråd med nationell sakexpertis är styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Varberg därför beredd att överklaga detaljplanen om kommunfullmäktige som väntat beslutar att anta den vid sitt möte den 15 juni.

En ny havsnära stadsdel i Varbergs hamn med blandade upplåtelseformer och kommersiell verksamhet är i sig en god tanke. Hembygdsföreningen har de senaste åren pekat på behovet av varsam stadsutveckling. Men denna måste paras med initierad kunskap om arkitektur och kulturhistoria – och gärna kombineras med ett byggnadsskick i sten och trä.

Representanter för Gamla Varberg deltog i de medborgardialoger som tidigt genomfördes för att inhämta synpunkter från Varbergsbor i olika åldrar.

Goda intentioner återfanns också i det ursprungliga planprogrammet för Västerport. Formuleringar var smakfulla om att väva samman den nya stadsdelen i karaktär och gestaltning med de befintliga stadskvarterens historiska miljöer.

Döm om vår förvåning när kommunen på ett häpnadsväckande och närmast kuppartat sätt förändrar förutsättningarna. Detaljplanen för Västerport tillåter nu byggnadshöjder på fem till sju våningar att jämföra med tre till fyra våningsplan som är vanligt i den nuvarande stadskärnan. För högt och för tätt, har varit vår återkommande invändning.

Men det största hotet är hotellkomplexet – 14 våningar eller 49,5 meter högt. Det innebär en drastisk skalförskjutning i förhållande till innerstaden, societetshuset, badhusen och framför allt fästningen, själva ursymbolen för Varberg.

Alla dessa miljöer präglas av kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. Det ger dem inte bara regional utan också nationell status. Både societetshuset och fästningen är sedan länge byggnadsminnen. Samtliga är också klassade som riksintressen för kulturmiljövården.

Västerports stora volymer – främst hotellet – underordnar sig inte skalan på varken fästningen eller stadskärnan och har inte heller anpassats till innerstadens befintliga karaktär.

Hotellkomplexet kommer att dominera stadsbilden på ett sätt som inte är lämpligt vare sig i förhållande till landskapet eller riksintressena.

Med ett penndrag fattas ett beslut som förvanskar Varbergs DNA.

Dessutom bör kommunfullmäktige tänka efter hur Varberg ska marknadsföras i framtiden? Var ska tyngdpunkten ligga? I kulturmiljöer som stått sig i århundraden – eller i ett supermodernt designhotell?

Varberg behöver fler bostäder. Därför är det rent oansvarigt om kommunfullmäktige nu godkänner en detaljplan för ett nytt bostadsområde och bakar in ett 14 våningar högt hotellkomplex, trots vetskap om miljöbalkens skyddsbestämmelser. Det är också väl känt att länets främsta expertis – såväl Kulturmiljö Halland som länsantikvarien – uttryckt skarp kritik mot hotellbygget.

Riksintressen ska ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Hembygdsföreningen Gamla Varberg anser att hotellet orsakar just en sådan skada. Vi bedömer att vi har goda förutsättningar att nå framgång vid en kommande juridisk överprövning.

Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Varberg