Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utbildad vårdpersonal ska sköta den medicinska vården. Servicepersonal kan erbjuda ex service som tvätt och städning eller så kan den köpas av entreprenörer med RUT- avdrag, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Utbildad vårdpersonal ska sköta den medicinska vården. Servicepersonal kan erbjuda ex service som tvätt och städning eller så kan den köpas av entreprenörer med RUT- avdrag, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hemsjukvården i Falkenberg måste få möjlighet att fokusera på rätt sak

Vi moderater hävdar starkt att det är dags att åter se över privatiseringen av specifika verksamheter, skriver Niklas Liljeroth (M) och Margareta Stenström (M).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den som är i behov av att få vård av kommunen ska få det i rätt tid och av hög kvalitet. Det är en självklarhet kan vi tycka. Kommunen ansvarar för hemsjukvård upp till sjuksköterskenivå på vård- och omsorgsboenden, demensvård och korttidsplatser. Kommunen ansvarar också för vården i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

I somras kunde vi läsa i HN att ”Arbetsmiljöverket har upptäckt brister i arbetsmiljön sedan Falkenbergs kommun tagit över flera LSS-boenden från privata aktörer. Nu riskerar kommunen att betala vite om bristerna inte åtgärdas”. Svaret på varför det blivit så, varierar självklart och är helt beroende på vem man frågar och med vilka ögon man väljer att se det.

Att sjukfrånvaron varit hög i sommar i samband med covid-19 vet vi men att det också varit svårt att tillsätta tjänster i sommar, oroar oss moderater. Det är inte bara i Falkenberg, utan man kan konstatera att det varit samma problem i Hallands andra kommuner liksom i regionen.

Vi kan läsa att ” Personalläget gör att socialtjänsten tvingats prioritera och verksamheterna tvingats dra ner på servicen i vissa fall. Det kan till exempel handla om att städning eller tvätt blir uppskjuten eller inställd eller att en promenad uteblir”. Ska det vara så? Naturligtvis inte. Nu har det gått fyra år där vi moderater suttit i opposition. Vill vi ha ytterliga fyra år? Nej tack.

Vi moderater hävdar starkt att det är dags att åter se över privatiseringen av specifika verksamheter så att hemsjukvården i Falkenberg får fokusera på rätt sak.

- Vi vill att våra brukare får den vård de förtjänar och att de i möjligaste mån ska kunna välja sitt vårdboende.

- Vi vill att det satsas mer resurser på förbättrad arbetsmiljö inom vården och omsorgen, samt att man stärker möjligheterna till vidareutbildning för vårdpersonal.

- Vi vill helt enkelt arbeta för att utveckla, skapa goda och trygga arbetsmiljöförhållanden för alla som arbetar inom hemsjukvården.

- Utbildad vårdpersonal ska sköta den medicinska vården. Servicepersonal kan erbjuda ex service som tvätt och städning eller så kan den köpas av entreprenörer med RUT- avdrag.

Vi moderater ska skapa goda arbetsmiljöförhållanden och ha personal med rätt kompetens och på så sätt göra att den kommunala hemsjukvården i Falkenberg går att lita på igen.

Som boende i Falkenberg ska vi kunna känna stolthet över vår hemsjukvård!

Att säga att det är bra, är inte gott nog. Varför nöja sig med det när vi kan göra saker ännu bättre? Vi moderater är beredda att ta över ansvaret!

Niklas Liljeroth (M)

ledamot i socialnämnden

Margareta Stenström (M)

ersättare i socialnämnden