Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Problemet är enligt mig att makthavarna fattar sina beslut utifrån information expertis eller lobbyister serverar, tycker insändarskribenten. Bild: Annika Karlbom
Problemet är enligt mig att makthavarna fattar sina beslut utifrån information expertis eller lobbyister serverar, tycker insändarskribenten. Bild: Annika Karlbom

Har politikerna tagit sig vatten över huvudet?

Viktigt att själv söka relevant information.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Därför lades driften av Pingvinen ut på en privat entreprenör

Sven Andersson ser ett problem i att kommunens invånare inte förstår varför driften av Pingvinen lades ut på aktören Medley AB.

Att gemene man oftast inte är insatt i kommunens riktlinjer för inköp och upphandling kan vara en rätt tolkning. Däremot är majoriteten av oss helt införstådda med att kommunen i sina verksamheter strävar efter att hålla kostnaderna nere.

Problemet är enligt mig att makthavarna fattar sina beslut utifrån information expertis eller lobbyister serverar. Risken att underlaget blir för snävt eller färgad av egenintressen är stort. Det borde ligga i varje politikers och tjänstemans uppdrag, att i varje projekt de ansvarar för, självständigt söka relevant information för att skapa ett beslutsunderlag som säkrar en hållbar samhällsbyggnad.

Uppgiften är mer komplex än att hålla kostnader nere och budget i balans. Det är en bred palett av intressegrupper som blir direkt berörda av beslut som fattas i en kommun, oavsett om det gäller badhus, äldreboenden eller tågtunnlar. Det positiva är att information finns på nätet ett par knapptryck bort. Gällande driften av Pingvinen blev chefen för fritidsförvaltningen ”glad” att de fått in ”två kvalificerade anbud” då det endast fanns ett fåtal aktörer på marknaden som hade ”musklerna” att driva anläggningen.

Resultatet av bristande konkurrens är ofta i en marknadsekonomi till säljarens fördel och det brukar inte gynna slutkonsumentens intressen. Kommunens tjänstemän har väl en skyldighet att att formulera anbudsförfrågan efter de krav och behov som vi invånare kan tänkas ha, i verksamheter som berör oss, med andra ord alla. Gällande delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer eller de som av olika anledningar saknar en röst som representerar dem i samhället så har ni folkvalda ett större ansvar.

Alla politiker kanske inte har klart för sig att tiderna förändrats och kompetenskraven ökat, om ni upplever att ert uppdrag blivit för stort så har ni kanske tagit er vatten över huvudet.

Åsa Tufvesson