Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tröttsamt att inte kunna lita på kollektivtrafiken, skriver insändarskribenten. Bild: Rebecka Kvint
Tröttsamt att inte kunna lita på kollektivtrafiken, skriver insändarskribenten. Bild: Rebecka Kvint

Hallandstrafiken klarar inte av sitt jobb!

Resenärer strandsätts i Morup.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Hallandstrafiken fortsätter att strandsätta sina resenärer i Morup, på sträckan Varberg-Långås även efter den tidtabellsjustering som gjordes den 9/12. Min son åker till skolan i Varberg fem dagar i veckan med en oro för att inte komma fram i tid. Ja, chauffören får muntligen veta att det finns intresse av att komma ända fram till Långås, (vilket är märkligt att behöva påpeka vid varje resa på sträckan), men det hjälper som sagt inte. Tröttsamt att inte kunna lita på kollektivtrafiken och bli stående i en timma vid Morups busshållplats. Hallandstrafiken vill inte heller ordna så det går att resa till och från Långås på söndagar och kvällar med det usla argumentet att ingen vill åka, när det inte går att åka.

Denna så kallade "nodort " med snart 700 invånare verkar mer vara en" bortglömd ort " hos Hallandstrafiken. Det vore bra med ett svar från ordförande: Gösta Bergenheim (M) om varför det inte finns kollektivtrafik till Långås på helger och kvällar och när ni skall sluta att köra ifrån resenärer med era anslutningsbussar. Jag tycker synd om våra ungdomar också som inte får åka gratis kollektivtrafik på sommarlovet längre tack vare M, KD och SD som tagit bort anslaget till resor.

Lars Sörensen

Svar

från Gösta Bergenheim.

Hallandstrafiken förändrade tiderna på delar av linje 553 i samband med tidtabellsskiftet den 9/12. Avsikten var att bytet med linje 652 ska fungera i Morup. Om det inte fungerat tillfredsställande beklagar vi det och avser följa upp orsaken. Hallandstrafikens mål är att kollektivtrafiken skall vara ett pålitligt resandealternativ och uppdraget är att på ett bra sätt möta människors resbehov med tyngdpunkt på arbets- och studiependling. De berörda busslinjerna har viktiga målpunkter på gymnasieskolorna i Varberg/Falkenberg, Munkagårdsskolan i Tvååker och Varbergs sjukhus. Utmaningen för bussbytet i Morup består i att linje 652 ska passa till Öresundstågen i Varberg samtidigt som linje 553 ska passa för byte till annat Öresundståg vid Falkenbergs station. Med anledning av framförda påpekanden kommer Hallandstrafiken att följa upp trafikeringen för att säkerställa att den fungerar som det var tänkt.

När det gäller kollektivtrafiken i Långås, och liknande orter, är önskemålen ofta större än Hallandstrafikens möjligheter. Resurserna (cirka hälften biljettintäkter/hälften skattemedel) är begränsade och tillgängliga medel bör användas på ett så bra sätt som möjligt. Med begränsat resandeunderlag är det svårt att med rimlig ekonomi åstadkomma en kollektivtrafik som passar alla. Långås har en kollektivtrafik som ligger i linje med andra liknade orter i Halland och Hallandstrafiken följer utvecklingen av resbehovet där liksom i övriga Halland.

Gösta Bergenheim

ordf Hallandstrafiken