Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är intressant att läsa det de olika nomineringsgrupperna vill lyfta fram i det informationsmaterial som till dels tagits fram lokalt, skriver insändarskribenten.
Det är intressant att läsa det de olika nomineringsgrupperna vill lyfta fram i det informationsmaterial som till dels tagits fram lokalt, skriver insändarskribenten.

Högt tonläge i debatten om kyrkovalet

Frågan är: Hör de politiska parterna hemmahär?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Det har blivit ett högt tonläge, åtminstone från en sida, i debatten på HN:s insändar- och ledarsidor om huruvida de politiska partierna, just som partier, hör hemma i kyrkans val.

Leandersson låter Stig Agnåkers (C) deltagande i en artikel vara utgångspunkt men de frågor Leandersson ställer gäller politiska partiers engagemang i kyrkan i allmänhet och centerpartiets i synnerhet.

Men när man läser det svar Agnåker levererar, tillsammans med Ulla Rikardsson (C), inser man att det för dem blivit personligt.

När så Leandersson svarar försöker han, pedagogisk som han är, att än en gång understryka att det är de principiella frågorna han ställer – att det inte handlar om vad enskilda förtroendevalda i Falkenberg bidrar med, utan att de gör det utifrån ett partipolitiskt mandat och program.

Det är intressant att läsa det de olika nomineringsgrupperna vill lyfta fram i det informationsmaterial som till dels tagits fram lokalt. Det är i många stycken centralt, kristet och kyrkligt. Ser man på de politiska partierna så är bidraget från S glädjande, särskilt när det jämförs med partiets kyrkopolitiska program.

När det gäller C är det slående att trots att Agnåker och Richardsson i sitt svar till Leandersson understryker kyrkans grundläggande uppgift, att göra Jesus känd och älskad så lyser dessa tankar här med sin frånvaro. Här får Jesus nöja sig med att var en förebild för alla människors lika värde.

Så kliver Haldesten in i debatten och det är nu tonläget höjs – och nivån sänks. Inte ens Hallands nyheters politiska hemvist ursäktar det vi fått läsa. Men jag lämnar det därhän. Det talar, tyvärr, för sig själv.

Jag hyser precis som Leandersson, stort förtroende för de förtroendevalda i Falkenbergs pastorat som väljer att engagera sig och som är flitiga gudstjänstfirare inte minst i Leanderssons gudstjänster. Men jag delar också Leanderssons inledande frågeställning: Skall man engagera sig i kyrkan primärt därför att man är döpt och kristen eller därför att man är Centerpartist?

Bertil Göranzon

präst