Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Kyrkomusiker. I Halland har kyrkomusiker från snart sagt varje pastorat skrivit under en protest mot handbokens musikaliska brister.

Hård kritik har framförts mot kyrkohandboken

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

Ett viktigt beslut togs på årets kyrkomöte

Debatt. Att Ulla Rickardsson (C) i HN uttrycker sin glädje över den nya kyrkohandboken är inte så konstigt. Som ledamot i Kyrkostyrelsen har hon varit delaktig i processen att ta fram den. Så hemligt har projektet varit att anlitade experter inte ens har fått ta del av varandras utlåtanden. Denna totala brist på transparens var något revisionsbyrån Grant Thornton lyfte fram i sin oberoende granskning av kyrkohandboksarbetet. I deras rapport sågas processen på punkt efter punkt. Inte ett enda område (!) får godkänt. Med en så svag styrning är det inte konstigt att resultatet blivit undermåligt. Det vore klädsamt om Rickardsson uttryckte ödmjukhet inför det faktum att såväl projektplanering, metod och genomförande som styrning, uppföljning och transparens anses ha väsentliga behov av utveckling.

Ulla Rickardsson hävdar felaktigt att arbetet pågått i 20 år. Det inleddes med ett slags förstudie 2006-2010. Vad musiken beträffar tillkom den under en kort period strax därefter innan det första förslaget sändes på remiss 2012. Trots massiv kritik har det musikaliska urvalet blivit bestående. Jag har läst remisserna från 2012 och 2016 inklusive de fritt formulerade remissvar som utgör en stor del av materialet och debatterar gärna innehållet med Ulla Rickardsson vilken dag som helst. Det är inte glädje och positiv förväntan som kommer till uttryck där. Tvärtom framförs hård kritik i en sådan omfattning att man frågar sig om denna handbok verkligen kommer att tas i bruk ute i församlingarna. Snarare kommer nog många utnyttja möjligheten till lokala undantag. Det är ingen fjäder i hatten för vare sig kyrkohandboken eller dem som styrt processen.

I Halland har kyrkomusiker från snart sagt varje pastorat skrivit under en protest mot handbokens musikaliska brister. På liknande sätt ser det ut i hela landet. Runt varje kyrkomusiker finns ett stort antal körsångare där många säkert frågar sig hur man helt kunnat försumma körens roll i gudstjänsten. Är inte kyrkokörerna viktiga för Centerpartiet?

Ulla Rickardsson påstår vidare att de båda nomineringsgrupperna Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna omfamnat varandra i Kyrkomötet. Det är rent nonsens. Överlappande slutsatser innebär inte att man omfamnar varandra ideologiskt. Det viktiga är att våga debattera sakinnehållet. Exakt vad menar Ulla Rickardsson att den nya kyrkohandboken tillför? Jag har inte hört henne eller för den delen någon av hennes partikamrater plädera för kyrkohandboksförslagets musikaliska förtjänster. Det är blott nyhetens behag som hägrar. Medieanalysföretaget Retriewer som har analyserat debatten omkring kyrkohandboksförslaget visar i sin redovisning hur det nästan helt saknas positivt hållna artiklar samtidigt som en stor del är negativa. Var finns den positiva förväntan som Ulla Rickardsson ser? I sammanträdesrummen?

För detta haveri har Kyrkostyrelsen ett stort ansvar. Vad invände Rickardsson när arbetet uppvisade brister? Ingenting om man får tro Kyrkostyrelsens protokoll. Då duger det inte att fira politiska segrar och döma dem som debatterat innehåll. Den nya kyrkohandboken gläder Ulla Rickardsson men knappast församlingarna generellt. Rejäla gudstjänster kommer även fortsättningsvis att firas trots, men inte tack vare den nya kyrkohandboken.

Gustav Natt och Dag

kyrkomusiker

Skummeslövs församling