Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi gläds över att vi nu gemensamt kan arbeta vidare för att få fart på byggnationen i Sibbarp, skriver Christofer Bergenblock (C) och Lena Språng (C). Bild: Roger Larsson
Vi gläds över att vi nu gemensamt kan arbeta vidare för att få fart på byggnationen i Sibbarp, skriver Christofer Bergenblock (C) och Lena Språng (C). Bild: Roger Larsson

Gemensamt kan vi driva på för Sibbarps utveckling

Det är efterlängtat.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Moderaterna vill skapa möjligheter för bostadsbyggande i Sibbarp”

Det är roligt att även moderaterna i Varberg vill växla upp arbetet för utveckling på Varbergs landsbygd. Vi tillhör ju samma allians, så det borde gå bra att gemensamt driva på det arbetet.

I syfte att skynda på arbetet med detaljplaner i de mindre orterna och på landsbygden lyfte byggnadsnämnden förslaget om att tillsätta en speciell tjänst för detta i samband med budgetarbetet 2021. Den här frågan drevs av byggnadsnämndens ordförande, Christian Persson (C), som föredrog idén vid flera tillfällen. Alliansen valde därefter att ställa sig bakom initiativet, men att påstå att förslaget kom ifrån moderaterna är alltså helt felaktigt.

Vad gäller byggnation i Sibbarp, så verkar man ha missuppfattat även den frågan. Kommunstyrelsen antog en markanvisningsplan den 27 april 2021 och i den planen pekas del av Sibbarp 2:18 ut som lämpligt för markanvisning. De frågor som behövde utredas mer handlade om naturvärden, trafikföring samt VA och dagvatten.

Därmed var uppdraget redan givet till kommunstyrelsens förvaltning om att sätta igång med arbetet och göra eventuella beställningar, exempelvis till stadsbyggnadskontoret. Med andra ord behövdes inget ytterligare beslut i samband med att ortsutvecklingsstrategin antogs. Detta konstaterades av flera olika ledamöter ifrån olika partier vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021 och något tilläggsyrkande lades därmed inte fram vid mötet.

Om arbetet på kommunstyrelsens förvaltning trots allt inte har kommit igång så är vi i Centerpartiet naturligtvis positiva till att ett initiativ tas om att sätta fart på det. Vi gläds över att vi nu gemensamt kan arbeta vidare för att få fart på byggnationen i Sibbarp. Det är efterlängtat och behövligt i en växande bygd.

Christofer Bergenblock (C)

gruppledare och kommunalråd

Lena Språng (C)

vice gruppledare