Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"En 50 meter hög byggnad så nära fästningen borde ges större utrymme i en detaljplanehandling, i synnerhet då det är ett betydande avsteg från planprogrammet", skriver arkitekt Matilda Bäcklund apropå det planerade 14-våningshotellet i Västerport. Bild: Kalle Pettersson

Ge oss en stad som vågar möta havet på riktigt!

Gör det vilt, vackert och visionärt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Skarp kritik mot Västerport från länsstyrelsen"

Tisdagen 28.e maj skrev Rebecka Kvint i HN om synpunkter som inkommit gällande samrådshandlingen för Västerport etapp 1. En arkitekt efterlyste mer kreativitet. Den arkitekten var jag. I artikeln fanns en formulering som jag reagerade särskilt på; ”vanligtvis sker endast smärre eller inga justeringar utifrån sådana här synpunkter.” Det kan väl ändå inte stämma i en stad som ska/vill bli Västkustens kreativa mittpunkt, tänkte jag. Här måste man ju bejaka och ta till vara på kreativ kraft! Eller?

Tänkte därför presentera idéerna här så att de inte bara hamnar i nåt arkiv. Det är långt ifrån tossiga utspel utan konkreta, konstruktiva och kreativa förslag som rätt förvaltade skulle generera stora värden för Varberg. De följer nedan så som de inlämnades till byggnadsnämnden 26.e maj.

Området för samrådshandlingen – Västerport etapp 1 – kan beskrivas som centrala Varbergs möte med Kattegatt. Få städer har sin historiska stadskärna så tätt inpå havet. Innerhamnen är den plats där mötet stad-hav är som mest intensiv, eller åtminstone har störst potential att vara det. Detaljplanen tar inget helhetsgrepp kring Innerhamnen, och det är synd.

När Stena flyttar uppkommer ett gyllene tillfälle att ersätta terminalbyggnaden med stad på Hoken. En gyttrig bebyggelse tätt inpå innerhamnens vattenyta som skapar soliga, läiga stråk likt de referensbilder ni visar från Nyhavn och Krøyers Plads. Detaljplaneförslaget visar istället en stor tom (blåsig) yta och en låg publik byggnad med oklara rumsliga kvaliteter och koppling till omgivning. Det är varken inbjudande eller klok användning av så attraktiva markresurser.

Planbeskrivningen saknar tydliga intentioner för vad man vill med området kring Innerhamnen. Innerhamnen är ett vattenrum med stor lockelse och samlande effekt. Förstärk denna potential! Dramatisera kanterna, gör dem flikigare. Gör det möjligt att möta vattnet med en sydvästvänd trappa. Ge oss massvis med nya levande reflektioner på vattnet, från fasader på dagen och från fönstrens ljus efter mörkrets inbrott. Dra upp havet till en vattenspegel på torget där Engelbrektsgatan möter hamnen. Gör det vilt, vackert och visionärt!

Låt Sjöallén förlängas nordväst om Tullhuset med en vacker byggnad som inrymmer samlad gästhamnsservice och ersätter de karaktärslösa vita småhusen. Uppför detta ”gästhamnshus” med högkvalitativ arkitektur, kanske med en loggia mot Badhusplatsen som härvid får karaktären av strandtorg. Ett strandtorg med loggia som ramar in havet och eftermiddagssolen. Är inte det ”Varbergskänsla”? Ge oss en stad som vågar möta havet och hamnen på riktigt!

När det gäller 14-våningshotellet förefaller det som att man försökt dölja detta i kommunikationen. Saxat från hemsidan: ”Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 280 meter nordost om Varbergs torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 500 bostäder upp till 7 våningar, lokaler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringsgarage, en besöksanläggning på piren samt ett hotell utmed Östra Hamnvägen.”

Planbeskrivningen är inte tydligare. En 50 meter hög byggnad så nära fästningen borde ges större utrymme i en detaljplanehandling, i synnerhet då det är ett betydande avsteg från planprogrammet. Var är sektionerna, fasaderna och perspektiven som redovisar relationen till Varbergs viktigaste landmärke?

Matilda Bäcklund

arkitekt MSA